Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

På gång på VGY

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

RL-programmets Resturang (fd Saluhallen)

- Östersjövägen 6
Tfn 0490-25 42 28
Här hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt

2022-03-07

Våren är i antågande och det är mycket som kommer att ske denna vårtermin innan vi den 17 juni firar studentavslutning. En studentavslutning som kommer att kunna firas på mer sedvanligt sätt nu när restriktionerna med anledning pandemin har upphört att gälla.  

Den annalkande ljusa årstiden förmörkas till stor del just nu av den förfärliga situation som råder i Ukraina. Våra lärare gör många insatser för att belysa olika perspektiv på den situation som råder. Det känns mycket angeläget att undervisning ägnas åt läget i världen och med särskilt fokus på Ukraina. 

Vi är glad över att vi hittills under detta läsår inte har behövt övergå till regelbunden fjärrundervisning utan att undervisningen kunnat genomföras på plats. Regeringen har även för 2022 beslutat om en så kallad ”coronamiljard” till skolorna i landet. Vi har på Västerviks gymnasium inventerat behov av extra undervisningstid och stöd med anledning av den höga frånvaro vi kunde se bland våra elever under januari och halva februari på grund av Covid-19 och hemkarantänsregler. Dessa extra insatser kan komma att ske efter skoltid eller på exempelvis påsklovet. Eleverna kommer att meddelas i god tid angående de insatser som planeras. 

Under de två pandemiåren har inga nationella prov genomförts men nu är det dags igen, vilket innebär att ett stort antal nationella prov kommer att genomföras under april-maj i de olika kurserna inom ämnena matematik, svenska och engelska. 

Ekononomisnack för elever och föräldrar 

I två års tid, på grund av pandemin, har vi fått ställa in den gemensamma aktiviteten ”Ekonomisnack” i samarbete med Tjustbygdens sparbank men ni nu kommer vi att kunna genomföra denna aktivitet den 15 mars för elever i årskurs 2 på samtliga program. På kvällen samma dag är alla föräldrar som är intresserade välkomna till Västerviks gymnasium för att ta del av denna föreläsning. Det är Charlie Söderberg, känd från ”Lyxfällan” och ”Tonårsbossen” som är föredragshållare. Missa inte detta. För mer information se den affisch som finns bifogad. 

Hälsodag 4 april 

Denna dag kommer alla elever på Västerviks gymnasium delta i en temadag med fokus på förebyggande perspektiv mot droger. Eleverna kommer att få se en film ”Sanningen om cannabis” med en efterföljande paneldiskussion där elever får möjlighet att ställa frågor till representanter för politik, polis, kriminalvård, psykiatrin, beroendeenheten (Socialförvaltningen), familjeenheten (socialförvaltningen) och barn-och ungdomshälsan. 

Politik på VGY 

Vi har haft givande samtal med representanter för de politiska ungdomsförbunden om att vi redan nu i mars återstartar de aktiviteter vi genomförde regelbundet före pandemin. Det handlar om att skapa möjligheter till ordnade debatter men också utrymme för ungdomsförbunden att möta våra elever så vi räknar med ett flertal aktiviteter under våren men också inte minst månaden före valet i september. Från skolans sida kommer vi inte ha några restriktioner kring hur ofta ungdomsförbunden får verka på gymnasiet. I våra samtal har vi sagt att de ungdomsförbund som är välkomna är de vars moderpartier finns representerade i kommunfullmäktige i Västervik. 

Besök av företag, offentliga arbetsgivare och civilsamhället 

Vi planerar att under våren också systematisera möjligheterna för såväl privata som offentlig arbetsgivare att möta eleverna inför de rekryteringar som behövs göras för alla sommarjobb. Vi kommer att ha stående tider på fredagar där även civilsamhället i form av bland annat föreningslivet ges utrymme för att informera om sina verksamheter. Det återstår att ta fram rutiner som tydliggör syftet och logistiken innan vi kan trycka på startknappen. 

Artikel i VT angående läromedel 

Vi har också haft en konversation med VT angående artikeln om ”omoderna läromedel” på gymnasiet. Vi har inte varit överens med VT om rubriksättningen och delar av innehållet i artikeln. Våra frågor till VT hittar ni som bifogad fil till detta nyhetsbrev. VT har bett om ursäkt för ett par delar i artikeln bland annat att vi som skola inte fick bemöta det som framkom i artikeln. 

Med det så hoppas vi på ett förbättrat världsläge, att lidandet för människorna i Ukraina upphör och en fin vårtermin med goda studieresultat för alla våra elever. 

Tveka inte att kontakta någon i skolledningen om ni har några funderingar kring verksamheteten på Östersjövägen 6. 

Skolledningen 

Västerviks gymnasium

Brev till VT 

Ekonomisnack

 

 

 

                            

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

RL-programmets Resturang (fd Saluhallen)

- Östersjövägen 6
Tfn 0490-25 42 28
Här hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt