Nu har vi fått nog - vi måste stoppa nedskräpningen i våra lokaler på VGY!

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, ES, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

Saluhallen

Hamngatan 31
593 33 Västervik
Tfn 0490-25 42 28
I saluhallen hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2018-03-23

Under vecka 13 kommer vårt fina bibliotek stängas för städning och sanering. Vi har tyärr sedan läsårsstarten sett en tråkig utveckling i form av att elever lägger upp sina smutsiga ytterskor på stolar, bord och soffor. Vi har en omfattande nedskräpning då bland annat godispapper och snus slängs och spottas ut på golvet. Medarbetare på Västerviks gymnasium får många gånger om dagen påtala för eleverna att det inte är OK att lägga upp ytterskor på stolar, bord och soffor. Vi möts tyvärr ofta av en påtaglig nonchalans. Nu får det helt enkelt vara nog. Vi behöver tyvärr sanera vårt fina bibliotek som för ett antal år sedan utnämndes till Sveriges bästa gymnasiesbibliotek. Kostanden för saneringen tas av de medel vi har budgeterat för bland annat läromedel.
Det framgår tydligt i skolans ordningsregler vad som gäller kring ordning och vilka konskevenserna kan bli om man bryter mot ordningsreglerna.Det har bland annat aldrig varit tillåtet att äta och dricka i biblioteket. Det finns till och med bilder på dörren in till biblioteket som visar att det inte är tillåtete att äta och dricka där. Ändå är det elever som dagligen struntar i detta. Konsekvenserna blir smuts och slitage. Och som sagt; nu får det vara nog.
Måndagen den 9 april kommer eleverna informeras om hur vi från skolans sida tänker oss fortsättningen för att att vi ska kunna bibehålla vårt fina bibliotek.

För ytterligare information var vänlig att kontakta undertecknad eller respektive rektor. Kontaktuppgifter finns på Västerviks gymnasiums hemsida.

Jörgen Jonsson, gymnasiechef

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, ES, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

Saluhallen

Hamngatan 31
593 33 Västervik
Tfn 0490-25 42 28
I saluhallen hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)