Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Information till elever och medarbetare

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

RL-programmets Resturang (fd Saluhallen)

- Östersjövägen 6
Tfn 0490-25 42 28
Här hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt

2021-04-26

Information till elever och medarbetare angående allvarlig händelse vid Västerviks gymnasium 2021-04-21

 

Med anledning av den händelse som inträffade vid Västerviks gymnasium 2021-04-21 kommer vi att under veckan fortsätta med trygghetsskapande åtgärder i form av ökad vuxennärvaro i skolmiljön, fortsatt erbjudande om samtalsstöd från elevhälsans sida till de elever och medarbetare som så önskar och att skolans medarbetare står till förfogande i andra myndigheters utredning av händelsen.

Den elev som under onsdagen den 21 april omhändertogs av polis är fortsatt avstängd under resten av terminen.

Om nämnd elev vistas på skolans område ska eleven avvisas av vuxna. I annat fall ska nödnumret 112 (SOS Alarm) användas.

Vi ser allvarligt på alla former av hot och våld. Skolans miljö ska präglas av trygghet och studiero. Vi är många som tillsammans arbetar målmedvetet att skolans miljö ska vara fri från hot och våld.

Alla former av hot och våld anmäls.

Skolledningen genom

Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

RL-programmets Resturang (fd Saluhallen)

- Östersjövägen 6
Tfn 0490-25 42 28
Här hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt