Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Digitalt föräldrarmöte

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

RL-programmets Resturang (fd Saluhallen)

- Östersjövägen 6
Tfn 0490-25 42 28
Här hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt

2021-08-31

Välkomna till digitalt föräldramöte!


Onsdagen den 8 september genomför vi ett digitalt föräldramöte för i första hand vårdnadshavare till elever i åk 1 kring insparksfester och s.k. gymnasiefester.

Tid: 18.30-19.30

Medverkande:  Viktor Haglind, kommunpolis

Andrea Brändström, säkerhetsskyddschef

Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef

Digital plats:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWJmYmFiNjMtMmM0NC00NThiLWE1ZmQtYjZiNTI2OGMyYjNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225055c1bd-5bfc-44a4-811b-945a22317c17%22%2c%22Oid%22%3a%22a79d0780-4b2a-4e4d-a9f2-a3bac83c49aa%22%7d

Med vänliga hälsningar

Skolledningen genom Jörgen Jonsson

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

RL-programmets Resturang (fd Saluhallen)

- Östersjövägen 6
Tfn 0490-25 42 28
Här hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt