Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Covid-19 information

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

RL-programmets Resturang (fd Saluhallen)

- Östersjövägen 6
Tfn 0490-25 42 28
Här hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt

2020-11-20

Information till elever och vårdnadshavare om delvis övergång till distansundervisning

Vi har under hösten 2020 vidtagit många åtgärder för att anpassa skolmiljön i syfte att minska riskerna för eventuell smittspridning. Fram till idag har vi inte övervägt övergång till distansundervisning utifrån de skäl som är möjliga enligt den förordning som reglerar möjlighet till övergång till distansundervisning. Vi ser inte heller någon ökning av antalet konstaterade fall av Covid-19 bland elever och medarbetare i vår verksamhet.

Onsdagen den 18 november meddelade regeringen att ett tillägg i gällande förordning träder i kraft måndagen den 23 november som möjliggör övergång till fjärr/-distansundervisning om behov finns för att minska trängsel i skolans miljö. Mot bakgrund av tillägget i förordningen ser vi ytterligare möjligheter att minska trängsel och huvudman har därför i dag fredag 20 november fattat beslut om delvis övergång till fjärr/-distansutbildning för Västerviks gymnasium.

Beslut

Från och med måndag 23 november tom 18 december övergår gymnasieskolan delvis till distansundervisning enligt följande:

v.48  elever i åk 3 på följande program: Naturvetenskapsprogrammet Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet

v. 49  elever i åk 2 på följande program: Naturvetenskapsprogrammet Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet

v. 50  elever i åk 3 på följande program: Naturvetenskapsprogrammet Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet

v. 51 elever i åk 2 på följande program: Naturvetenskapsprogrammet Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet

För elever på yrkesprogram, introduktionsprogram och gymnasiesärskola fortsätter undervisningen på plats enligt ordinarie schema.

Individuellt val kan komma att genomföras såväl på plats som via distans. Ansvarig lärare för respektive kurs meddelar eleverna om undervisningen genomförs på plats eller via distans.

Idrottsprofilerna fortsätter med undervisning på plats och enligt ordinarie schema.

För de elever som kommer att ha fortsatt undervisning på plats påminner vi om myndigheternas råd och rekommendationer:

 • Håll avstånd

• Tvätta händerna med tvål och vatten

• Använd handsprit

• Stanna hemma vid milda symptom

Mat för elever vid distans

för de elever som delvis kommer att ha sin undervisning på distans erbjuds inte take-away-lådor varken på de restauranger som finns i kommunen eller via skolans restaurang.

De dagar elever genomför distansundervisning kommer elever ersättas med en viss summa per dag.

Ersättningen betalas ut när distansundervisningsperioden är över. Den exakta ersättningen per dag meddelas kommande vecka (v.48).

Kontakt med lärare

De elever som är berörda av distansundervisning kommer att ha sin huvudsakliga kontakt med lärare via Google Classroom och Google Meet. Eventuella undantag från distansundervisning meddelas av undervisande lärare och eller respektive mentorer.

Vårterminen 2020

Skolledningen kommer under jul- och nyårsdagarna tillsammans med barn- och utbildningschef utvärdera distansundervisningen och det allmänna smittspridningsläget för besked om hur undervisningen kommer att bedrivas från och med vårterminsstarten.

Besked kan komma att lämnas med kort varsel.

Västerviks gymnasium uppdaterar information till elever och vårdnadshavare via Webuntis, Dexter och Västerviks gymnasiums hemsida.

För frågor kontakta respektive rektor eller gymnasie- och vuxenutbildningschef.

Kontaktuppgifter finns på Västerviks gymnasiums hemsida.

Med vänliga hälsningar

Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

RL-programmets Resturang (fd Saluhallen)

- Östersjövägen 6
Tfn 0490-25 42 28
Här hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt