Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Covid-19 information

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

RL-programmets Resturang (fd Saluhallen)

- Östersjövägen 6
Tfn 0490-25 42 28
Här hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt

2021-04-28

Information om fortsatt växelvis fjärr- och närundervisning

Smittskyddet i Region Kalmar län har under vecka 17 meddelat skärpta restriktioner i vår region mot bakgrund av smittspridningen och belastningen på sjukvården. Gymnasieskolorna rekommenderas fortsatt att bedriva undervisning växelvis med när- och fjärrundervisning. Rekommendationen gäller fram till 16 maj. För att ge lärare och elever framförhållning i planering och genomförande av undervisningen så har planering av växelvis fjärr- och närundervisning gjorts för resten av terminen.

Mot bakgrund av rekommendationer och smittläget kommer beslut fattas 2021-04-28 att undervisningen för elever på Västerviks gymnasium fortsatt sker med växelvis när- och fjärrundervisning under veckorna 18 till och med v.23 det vill säga terminen ut.

Följande årskurser har fjärrundervisning v.18 tom v.23

 

Vecka

Högskoleförberedande program

 

Yrkesprogram

v. 18

Åk 2 + Åk 1

Åk 1

 

v. 19

Åk 1 + Åk 3

Åk 2

 

v. 20

Åk3 + Åk 2

Åk 1

 

v. 21

Åk 2 + Åk 1

Åk 2

 

v. 22

Åk 2 + Åk 1

Åk 1

 

v. 23

Åk 3

Åk 2

 

 

Om smittläget försämras kan vi med kort varsel komma att fatta nya beslut.

En förutsättning för att både åk 1 och åk 2 på högskoleförberedande program ska kunna vara på plats samtidigt vecka 23 är att det allmänna smittläget tillåter det.

Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan fortsätter med närundervisning.

Årskurs 3 på yrkesprogram har närundervisning på heltid.

Undantag från fjärrundervisning kan beslutas om för prov, laborativa och praktiska moment samt för elever i behov av särskilt stöd i samråd med rektor och gymnasie- och vuxenutbildningschef.

Vi vill uppmana alla elever att verkligen vara närvarande de veckor som man ska vara på plats förutsatt att man som elev är frisk och att inte behov av hemkarantän föreligger på grund av sjukdom i familjen. Det är ett besvärligt läge men frånvaron, som vi bedömer som anmärkningsvärd i vissa klasser, är oroväckande utifrån våra möjligheter att ge elever undervisning och stöd att klara av kurserna och därmed nå examen. Vi närmar oss slutet på terminen och läsåret. Man kan som elev inte påräkna att prov kan genomföras dagarna innan betygsättning eller att inlämningsuppgifter kan bedömas med kort varsel innan lärare genomför betygsättning. Det gäller att använda tiden nu. Betygsättningen för årskurs 3 ska vara klar 4 juni.

Till sist kan vi bara uppmana alla att följa de råd, rekommendationer och restriktioner som finns. Vi har ett mycket allvarligt smittläge och där sjukvården har en mycket hög belastning. Vi måste hjälpas åt att vara rädda om varandra.

Skolledningen vid Västerviks gymnasium

genom

Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef

 

 

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

RL-programmets Resturang (fd Saluhallen)

- Östersjövägen 6
Tfn 0490-25 42 28
Här hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt