Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Gräns för när skolan rapporterar skolk

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, ES, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

RL-programmets Resturang (fd Saluhallen)

- Östersjövägen 6
Tfn 0490-25 42 28
Här hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt

2016-05-31

Ändrade regler för studiebidrag!

Information till alla vårdnadshavare/föräldrar angående att Centrala studiestödsnämnden (CSN) ändrat reglerna för när studiebidrag ska bli indraget. Här nedan kan ni läsa det meddelande som gick ut till alla Sveriges gymnasieskolor från CSN i förra veckan. Texten är liktydig med att det numera räcker med en otillåten frånvaro på 4 timmar under en månad för att skolorna ska meddela CSN, det är CSN som i sin tur beslutar om eventuellt indraget studiebidrag. Västerviks gymnasium kommer därmed att meddela CSN när en elev har en högre otillåten frånvaro än 4 timmar. 

/Ledningsgruppen på Västerviks Gymnasium

”Ny gräns för när skolan bör rapportera skolk

Om en studerande har ogiltig frånvaro som uppgår till fyra timmar eller mer under en månad, bör skolan rapportera det som skolk till CSN. Den nya gränsen är satt utifrån beslut som Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har fattat.

När CSN prövar ärenden utgår vi från de lagar och regler som finns, men också från den praxis som formas när ÖKS beslutar i ärenden som har överklagats av studerande. Praxis är något som utformas under en längre tid. Ju fler beslut som ÖKS fattar kring ett område, desto tydligare blir riktlinjerna för hur CSN ska bedöma olika ärenden.

Nu har ÖKS fattat beslut som gjort att vi ändrat gränsen för när skolan ska rapportera skolk till CSN.

Beslut som den nya gränsen grundar sig på
I ett fall var det en studerande som hade ogiltig frånvaro i 3 timmar och 48 minuter fördelat på tre tillfällen under en månad. Det bedömde ÖKS inte vara tillräckligt för att studiebidraget skulle dras in.

I ett annat fall var det en studerande som hade ogiltig frånvaro i 4 timmar och 10 minuter fördelat på fyra tillfällen under en månad. Där bedömde ÖKS att frånvaron var så pass hög att studiebidraget skulle dras in.

Utifrån detta har CSN beslutat att sätta gränsen på fyra timmar under en månad.

Läs mer om skolkrapportering för gymnasieskolor”

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, ES, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

RL-programmets Resturang (fd Saluhallen)

- Östersjövägen 6
Tfn 0490-25 42 28
Här hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt