Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vill din förening bli ambassadör för Föreningsel?

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Med vår Föreningsel ger vi våra kunder möjlighet att på ett enkelt sätt stödja den förening som de brinner för när de köper el av oss (gäller elhandel, inte nät). Vår el är 100 % förnybar och kommer från sol, vind eller vatten! Dessutom till priser som tål att jämföras.

Win-win för båda parter

Det är våra kunder, som genom att välja tillägget Föreningsel till något av våra elavtal, avgör hur sponsorbidragen ska fördelas mellan de föreningar som har valt att samarbeta med oss. Med vårt koncept Föreningsel blir det en bra och rättvis fördelning av sponsorbidrag mellan olika föreningar och en win-win situation för båda parter. För varje kilowattimme som används går 1 öre/kWh till föreningen som elkunden valt att stödja. Kunden betalar 1,25 öre extra per kilowattimme. 1 öre/kWh går till den förening som du väljer och 0,25 öre är moms.

Alla medverkande föreningar får också ta del av den allmänna potten, som är samlade sponsorbidrag från kunder som inte gjort något aktivt föreningsval.

Prisexempel: en villa som använder 10 000 kWh/år betalar 125 kr extra/år och
utav denna summa går 100 kr till föreningen och 25 kr är moms.

Kriterier för ambassadörskap

De föreningar som finns att välja har valt att samarbeta med oss och blivit ambassadörer för Föreningsel. Det innebär att föreningen hjälper till att marknadsföra avtalet Föreningsel till sina medlemmar och andra vars hjärta klappar för just den föreningen. Vi ser gärna en stor variation av föreningar som är ambassadörer.

För att få medverka ska föreningen:

  • Drivas ideellt inom idrott eller kultur.
  • Inneha ett giltigt organisationsnummer registrerat hos Skatteverket.
  • Inneha ett bankkonto och/eller bankgiro/postgiro kopplat till föreningen.
  • Vara religiöst och politiskt obunden.
  • Inte ha någon oetisk inriktning.
  • Verka inom Västerviks kommun samt
  • Ha en aktiv verksamhet för sina medlemmar och allra helst även en bred ungdomsverksamhet.

Om föreningen har ett eget elabonnemang förutsätter samarbetet att Västervik Miljö AB & Energi AB är leverantör. Styrelse- och ledarrepresentanter förbinder sig att delta på de utbildningar och möten som VMEAB kallar till och som i dagsläget anordnas en gång per år. 

Aktiv marknadsföring till medlemmarna

Om ni som förening går med i Föreningsel förbinder ni er i samarbetet att agera som ambassadörer för Föreningsel. Det innebär att ni aktivt marknadsför Föreningsel till era medlemmar och andra personer som vill stötta er förening. Vi tar fram material åt er som ni kan använda på er anläggning, skicka med eller dela ut vid passande tillfällen. 

Informera – inte sälja

För att kunna marknadsföra Föreningsel får föreningen marknadsföringsmaterial i form av trycksaker, skyltar och digitalt material. Föreningsmedlemmarna ska inte gå runt och knacka dörr för att sälja elavtal, utan uppdraget handlar om att sprida information om avtalsmodellen
Föreningsel till sina medlemmar och vara stolta över samarbetet med VMEAB.

Intresseanmälan Föreningsel

Anmäl din förenings intresse genom att fylla i formuläret nedan. Vi bjuder in er förening till ett första informationsmöte.
Intygande
Sidan senast granskad den 28 juni 2022
Innehållsansvarig: Maria Ejnarsson

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB