Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Från och med 1 januari 2020 gäller en ny avfallstaxa.

Enskilt avlopp

Många hus ute på landsbygden har inte möjlighet att vara anslutna till det kommunala avloppet. Dessa hushåll har istället ett eget avlopp, ett så kallat enskilt avlopp.

Allt avloppsvatten måste renas innan det släpps ut i naturen för att vattnet inte ska påverka miljön negativt. På dessa sidor kan du läsa om tömning av enskilt avlopp.

Tömning av enskilda slamavskiljare inom Västerviks kommun ska ske en gång per år. Det är bara entreprenörer som är utsedda av kommunen som får utföra slamtömning.

Om din anläggning har god funktion kan tömningsintervallen förlängas till vartannat år.

Vill du ta hand om slammet själv måste du avvattna slammet från slamavskiljaren och sedan kompostera det. Ansökan gör du hos miljö- och byggnadsnämnden på telefon 0490-25 40 00,
e-post: mbn@vastervik.se.

Täta tankar

Om du vill har din täta tank tömd beställer du det av oss, fyll i formuläret nedan eller kontakta kundservice på telefon 0490-25 70 50.

Beställ tömning av sluten tank

Beställ tömning av sluten tank
Sidan senast granskad den 22 januari 2021
Innehållsansvarig: Ida Bergs

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB