Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Du kan söka latrinbidrag

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Visste du att du som har fritidshus med latrinabonnemang (eller redan lämnar latrin själv) nu kan få bidrag om du byter till en torr toalettlösning där du själv tar hand om din latrin?

Att hämta latrin är inte försvarbart, varken ur miljö- eller ur arbetsmiljö-synpunkt. Det kräver långa transporter och är slitsamt för hämtnings-personalen. Därför kommer vi under ett par år att arbeta för att du som har fritidshus med latrinkärl ska kunna byta till torr toalettlösning där du själv kan ta hand om din latrin. Du bidrar då till att sluta kretsloppet genom att föra tillbaka mycket nyttig näring till jorden genom näringsrik kompostjord som du kan använda i din trädgård.

För att täcka de ökande kostnaderna för transporterna och hanteringen av latrinkärlen kommer även abonnemangsavgifterna att höjas de närmsta åren.

Få bidrag till egen latrinkompostering eller annan torr toalettlösning

Fram till och med 2021-12-31 kommer du som har fritidshus med latrinabonnemang, eller lämnar latrin själv, att få bidrag om du byter till en torr toalettlösning där du själv tar hand om din latrin på egen mark. Bidraget som betalas ut, om du köper en torr toalettlösning och avslutar ditt latrin-abonnemang, är 50% av inköpskostnaden (dock maximalt 4 000 kronor). För er som själva lämnar latrin gäller att ni då inte längre kan lämna några latrinkärl för omhändertagande.

Anmälan om förändring

Glöm inte anmäla förändringar av toalettlösning. Det är anmälningsplikt på torra toalettlösningar och för att själv ta hand om latrin och urin krävs dispens från Miljö- och byggnadskontoret, Västerviks kommun. Urin får inte avledas till avloppsanläggning för bad-, disk-, och tvättvatten men kan samlas i tank för användning som gödning. Komposterad latrin och urin får endast användas som gödning inom den egna fastigheten.

Hur får jag bidrag?

När du inhandlar din nya torra toalettlösning sparar du originalkvittot och skickar in det tillsammans med ansökan. Ditt kvitto får du tillbaka när vi har avslutat ditt latrinabonnemang. På din ansökan måste du fylla i ditt konto-nummer så vi kan föra över pengarna till dig. Kopia på beslutet från Miljö- och byggnadskontoret eller beslutets diarienummer ska också vara med i ansökan.

Vill du veta mer?

Det finns många olika lösningar för dig att själv ta hand om din latrin. De kräver en del skötsel och hantering från din sida, men vissa har integrerad kompostering. I den bifogade broschyren kan du läsa mer om olika lösningar. Du kan även kontakta Miljö- och byggnadskontoret, Västerviks kommun, om du har några frågor.

Du som inte vill byta till egen latrinkompostering eller annan torr toalettlösning

  • Du kan själv lämna fyllda latrinkärl och hämta tomma kärl på kommunens återvinningscentral i Västervik, Målserum. Där får du fylla i en blankett med dina uppgifter. Tänk på att ta bort eventuella plastsäckar när du lämnar in latrinkärlen.
  • Behöver du tomma latrinkärl pratar du med personalen på återvinningscentralen.
  • Kostnaden för latrinkärlen faktureras på din avfallsfaktura. Glöm inte ID-kort.
Sidan senast granskad den 9 december 2019
Innehållsansvarig: Ida Bergs

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB