Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Frågor och svar FAQ

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Här hittar du vanliga frågor och svar. Hittar du inte det du söker? Eller behöver du individuell rådgivning? Välkommen att kontakta vår kundservice för mer information.

 • Höjningen av avgifterna för hushållsavfall beror till största delen på kraftigt ökade kostnader för behandling av restavfall som trädde i kraft under 2019 och som inte har tagits tillräcklig höjd för i tidigare taxejusteringar.

  Nya förordningar för tidningar, förpackningar och matavfall samt höjda krav på ökad sortering och återvinning ställer krav på kommunen. Omställningar som kommer att ändra om i verksamheten och innebära investeringar som kostar pengar.

  Övriga förklaringar till behovet av höjning är utökad tillgänglighet på kommunens återvinningscentraler både via öppettider och fria besök för privatpersoner. 

 • Avgifterna i taxan är ett sätt att styra mot att sortera mera och minska på avfallet. De kunder som har ett bra miljöperspektiv ska även betala mindre än de som gör mindre bra val ur ett miljöperspektiv och till exempel inte vill sortera ut sitt matavfall eller vill ha ett större kärl för att de har mycket avfall.

  Ett mål i Västervik kommuns Avfallsplan är att 90% av kommuninvånarna ska sortera ut sitt matavfall så att vi kan ta tillvara på matavfallet och öka miljönyttan genom att låta det bli till biogas och biogödsel. 

  För att få fler att sortera ut sitt matavfall och öka miljönyttan tillkommer en tilläggsavgift i avfallstaxan från och med den 1 januari 2020 för dig som inte sorterar ut ditt matavfall.

  För villakunder är fastighetsnära insamling, FNI numera inkluderat i alla abonnemang.

  Andra styrmedel mot önskade beteenden är till exempel information, utbildning, kampanjer och andra sorteringslösningar.

 • Grundavgifter

  Grundavgiften ska betalas för samtliga hushåll, oavsett om två eller flera hushåll delar på ett kärl. Det är din bostadsrättsförening eller fastighetsägare som ansvarar för avfallsabonnemanget och ser till att du som boende har någonstans att lämna ditt avfall. I grundavgiften ingår besök på kommunens återvinningscentraler.

  Kärlavgift

  För de fastigheter där någon bor eller ibland övernattar, till exempel villor, lägenheter, bostadsrätter och fritidshus betalas en kärlavgift. Avgiften betalas även för verksamheter där hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall uppkommer. 

  Kärlhyra

  Verksamheter och flerfamiljshus betalar även en kärlhyra. 

  Tilläggsavgift om matavfall inte sorteras ut

  De som inte sorterar ut matavfall betalar en tilläggsavgift enligt avfallstaxan. 

  FNI

  För villakunder är fastighetsnära insamling, FNI numera inkluderat i alla abonnemang.

  För verksamheter och flerfamiljshus finns särskild avgift i FNI-prislistan för verksamheter och flerfamiljshus.

 • Ja, det är billigare att sortera matavfall än att inte göra det. Genom att sortera sitt avfall kan man gå ner till till mindre kärlstorlek. Minsta storlek är 130 liter.

 • Visste du att det är obligatoriskt i Sverige att sortera ut dina förpackningar och tidningar?

  Vi vill främja full källsortering inklusive matavfall.

  Ett mål i Västervik kommuns Avfallsplan är att 90% av kommuninvånarna ska sortera ut sitt matavfall så att vi kan ta tillvara på matavfallet och öka miljönyttan genom att låta det bli till biogas och biogödsel.
  För att nå detta mål tillkommer ett tilläggsavgift i taxan för de som inte sorterar ut sitt matavfall.


  Genom att sortera sitt avfall kan man gå ner till till mindre kärlstorlek. Minsta storlek är 130 liter.

  Om kollektivet återvinner och återbrukar mer minskar restavfallet som skickas till energiåtervinning vilket på sikt minskar volymer som har höga behandlingsavgifter.

 • Nationella och lokala mål styr mot att ta tillvara på energin och näringen och göra biogas och biogödsel av matavfallet.

  Kunder med hemkompost jämförs nu med kunder som sorterar ut sitt matavfall och betalar samma pris. 

  Ansökan om hemkompostering

  Glöm inte att ansöka till Miljö- och Byggnadskontoret innan du börjar kompostera matavfall.

  När du har gjort din ansökan om hemkompostering till Miljö- och Byggnadskontoret skall du även skicka en kopia på beslutet till Västervik Miljö & Energi.

  Blankett och mer information hittar du via länken "Kompostering av matavfall".

  Kompostering av matavfall

 • Verksamheternas fria besök plockas bort då lagen är tydlig med att denna målgrupps grovavfall ej skall belasta avfallskollektivet, utan hänvisas till separat prislista. Prislistan hittar du under relaterade dokument.

 • Det går bra att ändra ditt abonnemang när du vill. Tilläggsavgiften för ej utsorterat matavfall justeras månadsvis.

 • Kärlen byts ut succesivt under 2020.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB