Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Sortering med matavfall

Du kan välja mellan följande alternativ.

 • 130/130 liter
  Kärlet har två fack, ett fack för matavfall och ett fack för restavfall.
 • 140 liter restavfallskärl med hemkompostering.
 • Har du behov av större kärl?
  Då kan du välja alternativet 140 liter och 370 liter, då får du två kärl varav 140 liter är för matavfall och 370 liter är för restavfall.
Gäller från och med 2020-01-01
KärlPris (inklusive grundavgift och moms)
130/130 liter 2 985 kronor
140 liter (hemkompost) 2 985 kronor
140 liter och 370 liter 4 755 kronor

Alternativet 130/130 liter räcker oftast för de flesta hushåll. När du har sorterat ut förpackningar, tidningar och matavfall blir det faktiskt inte mycket kvar att slänga i restavfallskärlet.

Gäller från och med 2022-07-01
KärlPris (inklusive grundavgift och moms)
130/130 liter 3 096 kronor
140 liter (hemkompost) 3 096 kronor
140 liter och 370 liter 4 976 kronor

Sortering utan matavfallsinsamling

 • När du väljer att inte sortera ut ditt matavfall tillkommer en tilläggsavgift på 1 250 kronor per år.
 • Tilläggsavgiften är inkluderad i priset i tabellen.
 • Kärlet har ett fack. Välj önskad kärlstorlek för restavfall.
Gäller från och med 2020-01-01
KärlPris (inklusive grundavgift, tilläggsavgift och moms)
140 liter 3 561 kronor
190 liter 3 925 kronor
370 liter 5 301 kronor
Gäller från och med 2022-07-01
KärlPris (inklusive grundavgift, tilläggsavgift och moms)
140 liter 3 284 kronor
190 liter 3 570 kronor
370 liter 4 521 kronor

FNI-Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar ingår i taxan. Vi hämtar dina utsorterade förpackningar och tidningar hemma vid tomten, det ingår i taxan. Vi kallar denna tjänst FNI - Fastighetsnära insamling.

Sorterar du med FNI innebär det att:

 • Du får tre kärl för sortering av förpackningar och tidningar.
 • Det är två sorteringsfack i varje kärl enligt nedan.

FNI-kärl 

Läs mer om FNI här 

Vill du ändra ditt abonnemang, till exempel starta matavfallsinsamling, kan du anmäla det via formuläret längst ned på sidan eller via blanketten under relaterade dokument. Det går bra att ändra ditt abonnemang när du vill. Tilläggsavgiften för ej utsorterat matavfall justeras månadsvis. 

Dina förpackningar och tidningar samt mat- och restavfall hämtas enligt ett särskilt schema.

Vill du ha ett pappersschema är du välkommen att kontakta kundservice.

Läs mer om hämtningsschemat här 

Observera

 • Väljer du bort Fastighetsnära insamling innebär det att du lämnar förpackningar och tidningar på återvinningsstationen.

Här hittar du FTI:S återvinningsstationer i Västerviks kommun

Visste du att det är obligatoriskt i Sverige att sortera ut dina förpackningar och tidningar?

Med vår smidiga tjänst FNI, Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar hämtar vi materialet hemma vid tomten hos dig och det ingår i priset!

Vill du hellre lämna materialet på en återvinningsstation kan du fortfarande välja att göra det.

Mer information om Fastighetsnära insamling, FNI

Här hittar du FTI:s återvinningsstationer i Västerviks kommun

Visste du att...

 • Ett mål i Västervik kommuns Avfallsplan är att 90% av kommuninvånarna ska sortera ut sitt matavfall så att vi kan ta tillvara på matavfallet och öka miljönyttan genom att låta det bli till biogas och biogödsel.
 • För att få fler att sortera ut sitt matavfall och öka miljönyttan tillkom en tilläggsavgift i avfallstaxan från och med den 1 januari 2020 för dig som inte sorterar ut ditt matavfall.

Läs mer om matavfallsinsamling här

Beställ eller ändra avfallsabonnemang villakund

Välj önskat avfallsabonnemang
FNI - Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar ingår i taxan. Vi hämtar dina utsorterade förpackningar och tidningar hemma vid tomten, det ingår i taxan. Vi kallar denna tjänst FNI - Fastighetsnära insamling.
Sorterar du med FNI innebär det att du får tre kärl för sortering av förpackningar och tidningar. Det är två sorteringsfack i varje kärl. OBS! Vill du INTE ha FNI - Fastighetsnära insamling?
Då lämnar du förpackningar och tidningar på återvinningsstationen. Meddela oss detta genom att kryssa i nej i rutan nedan.
Välj nedan om du vill ha kärl för fastighetsnära insamling hemma eller lämna förpackningar och tidningar på återvinningsstationen.

Sidan senast granskad den 11 januari 2022
Innehållsansvarig: Åsa Ekström

Allmänna bestämmelser

Till dig som fyller i blanketter eller formulär

Så skyddar vi dina personuppgifter

Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter. 

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB