Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Från och med 1 januari 2020 gäller en ny avfallstaxa.

Från 2020 skickar vi inte längre ut hämtningsscheman för FNI i pappersformat, detta är ett led i vårt miljöarbete. Observera att hämtningschemat endast gäller för FNI-kunder.

Kärlstorlekar och priser för de olika alternativen ser du här nedan:

Sortering med matavfall

Här kan du välja mellan följande alternativ.

 • 130/130 liter. Kärlet har två fack, ett fack för matavfall och ett fack för restavfall.
 • 140 liter restavfallskärl med hemkompostering.
 • Har du behov av större kärl kan du välja alternativet 140 liter och 370 liter, då får du två kärl varav 140 liter är för matavfall och 370 liter är för restavfall.
Gäller från och med 2020-01-01
KärlPris (inklusive grundavgift och moms)
130/130 liter 2 985 kronor
140 liter (hemkompost) 2 985 kronor
140 liter och 370 liter 4 755 kronor

Tips!

Alternativet 130/130 liter räcker oftast för de flesta hushåll. När du har sorterat ut förpackningar, tidningar och matavfall blir det faktiskt inte mycket kvar att slänga i restavfallskärlet.

Sortering utan matavfallsinsamling

När du väljer att inte sortera ut ditt matavfall tillkommer en tilläggsavgift på 1 250 kronor per år. Tilläggsavgiften är inkluderad i priset i tabellen.
Kärlet har ett fack. Välj önskad kärlstorlek för restavfall.

Gäller från och med 2020-01-01
KärlPris (inklusive grundavgift, tilläggsavgift och moms)
140 liter 3 561 kronor
190 liter 3 925 kronor
370 liter 5 301 kronor

FNI-Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar ingår i taxan

Vi hämtar dina utsorterade förpackningar och tidningar hemma vid tomten, det ingår i taxan.Vi kallar denna tjänst FNI - Fastighetsnära insamling. Sorterar du med FNI innebär det att:

 • Du får tre kärl för sortering av förpackningar och tidningar.
 • Det är två sorteringsfack i varje kärl enligt nedan.

FNI-kärl 

Läs mer om FNI här 

Vill du ändra ditt abonnemang?

Vill du ändra ditt abonnemang, till exempel starta matavfallsinsamling kan du anmäla det via formuläret längst ned på sidan eller via blanketten under relaterade dokument.
Det går bra att ändra ditt abonnemang när du vill. Tilläggsavgiften för ej utsorterat matavfall justeras månadsvis. 

Hämtningsschema

Dina förpackningar och tidningar samt mat- och restavfall hämtas enligt ett särskilt schema.
Från 2020 skickar vi inte längre ut hämtningsscheman i pappersformat, detta är ett led i vårt miljöarbete.

Läs mer om hämtningsschemat här 

Väljer du bort Fastighetsnära insamling innebär det att du lämnar förpackningar och tidningar på återvinningsstationen.

Här hittar du FTI:S återvinningsstationer i Västerviks kommun

De viktigaste förändringarna för villakunder
 

 • Förbättrad service

  • Vi inför fritt antal besök för privatpersoner på återvinningscentralerna.
  • Vi utökar öppettiderna på Målserum återvinningscentral samt ser över tillgängligheten på övriga återvinningscentraler.

Som vanligt använder du ditt besökskort för att öppna bommarna.

Läs mer om återvinningskortet här

 • Förändring i utformningen av våra abonnemang

Ett fåtal kombinationer i våra erbjudanden av abonnemang ändras på grund av nya nationella krav för insamling av förpackningar och tidningar samt matavfall. 
Vill du ändra ditt abonnemang, till exempel starta matavfallsinsamling kan du anmäla det via formuläret längst ned på sidan eller via blanketten under relaterade dokument.

 • Fastighetsnära insamling, FNI, ingår

Visste du att det är obligatoriskt i Sverige att sortera ut dina förpackningar och tidningar? Lugn, gör du jobbet hämtar vi dem hemma vid tomten hos dig och det ingår i priset! Vi kallar denna smidiga tjänst FNI, Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar.

Vill du hellre lämna materialet på en återvinningsstation kan du fortfarande välja att göra det.

Mer information om Fastighetsnära insamling, FNI
Här hittar du FTI:s återvinningsstationer i Västerviks kommun

 • Vi vill främja full källsortering inklusive matavfall

  • Ett mål i Västervik kommuns Avfallsplan är att 90% av kommuninvånarna ska sortera ut sitt matavfall så att vi kan ta tillvara på matavfallet och öka miljönyttan genom att låta det bli till biogas och biogödsel.
  • För att få fler att sortera ut sitt matavfall och öka miljönyttan tillkommer en tilläggsavgift i avfallstaxan från och med den 1 januari 2020 för dig som inte sorterar ut ditt matavfall.

Läs mer om matavfallsinsamling här

Beställ eller ändra avfallsabonnemang villakund

Välj önskat avfallsabonnemang
FNI - Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar ingår i taxan. Vi hämtar dina utsorterade förpackningar och tidningar hemma vid tomten, det ingår i taxan. Vi kallar denna tjänst FNI - Fastighetsnära insamling.
Sorterar du med FNI innebär det att du får tre kärl för sortering av förpackningar och tidningar. Det är två sorteringsfack i varje kärl. OBS! Vill du INTE ha FNI - Fastighetsnära insamling?
Då lämnar du förpackningar och tidningar på återvinningsstationen. Meddela oss detta genom att kryssa i nej i rutan nedan.
Välj nedan om du vill ha kärl för fastighetsnära insamling hemma eller lämna förpackningar och tidningar på återvinningsstationen.

Sidan senast granskad den 2 november 2020
Innehållsansvarig: Ida Bergs

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB