Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Alla verksamheter betalar en grundavgift för sophämtningen. Från och med 1 januari 2020 införs en ny avfallstaxa. Här är de viktigaste förändringarna för dig med verksamhet.

Förändring på återvinningscentralerna

  • Från 1 januari 2020 förbättras servicen då vi utökar öppettiderna på Målserum återvinningscentral samt ser över tillgängligheten på övriga återvinningscentraler.
  • Observera att verksamheter ska betala för alla sina besök på återvinningscentralerna

Varför ska verksamheter betala för alla sina besök på återvinningscentralerna?

Verksamheternas fria besök plockas bort då lagen är tydlig med att denna målgrupps grovavfall ej skall belasta avfallskollektivet, utan hänvisas till separat prislista. Prislistan hittar du under relaterade dokument.

Läs mer om verksamhetsavfall här

Taxan gynnar full källsortering inklusive matavfall

När du sorterar ut ditt matavfall nyttjas det till att göra miljövänlig biogas samt biogödsel.

För att få fler att sortera ut sitt matavfall och öka miljönyttan tillkommer en tilläggsavgift i avfallstaxan från och med den 1 januari 2020 för dig som inte sorterar ut ditt matavfall.

Kontakta oss för rådgivning 

Vi hjälper dig gärna att hitta den bästa lösningen just för dig. Våra avfallsrådgivare erbjuder fri, individuell rådgivning. Kontakta kundservice på tel. 0490-25 70 50, e-post: miljoenergi@vasterik.se för vidare information.

Tips! Påverka din kärlstorlek/antal kärl

I Sverige är det obligatoriskt att sortera ut förpackningar och tidningar. När du sorterar ut förpackningar och tidningar samt matavfall från ditt restavfall blir det inte mycket kvar att slänga i restavfallskärlet. Då kan du välja att gå ner i kärlstorlek/antal kärl. Bra, eller hur.

Fullständig sortering av förpackningar och tidningar, FNI

Verksamheter har möjlighet att välja fullständig sortering av förpackningar och tidningar. Kostnad för detta hittas i prislistan om FNI för verksamheter och flerfamiljshus. Materialen hämtas enligt ett särskilt körschema. Kärlhyra tillkommer. Kontakta oss för fri rådgivning om vad som passar din verksamhet bäst.

Fastighetsnära insamling, av förpackningar, FNI, ingår inte i det kommunala avfallsansvaret och till skillnad från hushållsavfall är det fritt fram att anlita privata entreprenörer.

Därav finner du som ägare till flerfamiljshus och verksamhet inte prislista för FNI i Avfallstaxa 2020 utan i separat prislista under relaterade länkar.

Du kan läsa mer om vad som gäller för dig som bedriver verksamhet/ är ägare av flerfamiljsfastighet hos FTI AB  på nedstående länk:

https://www.ftiab.se/244.html

Container

Vi erbjuder lösningar med container för ditt avfall. Priser enligt avfallstaxan. Vill du ha budning, behöver vi din beställning via mail till: miljoenergi@vastervik.se minst två dagar innan.

Djupbehållare

Vi erbjuder också lösningar med djupbehållare för ditt avfall. Priser enligt avfallstaxan. Vill du ha budning, behöver vi din beställning via mail till: miljoenergi@vastervik.se minst två dagar innan.

Grundavgift

Grundavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaderna för de bemannade återvinningscentralerna samt för planering, information, kundtjänst, upphandling, ekonomi och lokalkostnader.

Kärlavgift

För de fastigheter där någon bor eller ibland övernattar, till exempel villor, lägenheter, bostadsrätter och fritidshus betalas en kärlavgift. Avgiften betalas även för verksamheter där hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall uppkommer. Du betalar även en kärlhyra. Kärlavgiften för verksamheter finns i avfallstaxan. Avfallstaxan hittar du under relaterade länkar.

Kärlavgiften ska täcka kostnader för:

  • insamling
  • hämtning
  • behandling av avfallet
  • viss administration.

Till exempel ingår personal och hämtningsfordon, avgifter för förbränning eller annan behandling samt deponering av aska efter förbränningen. 

Sidan senast granskad den 13 december 2019
Innehållsansvarig: Ida Bergs

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB