Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Startsida [snabbkommando alt 1] Sökfunktion [snabbkommando alt 4]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Verksamheter

Alla verksamheter betalar en grundavgift för sophämtningen. 

Våra avfallsrådgivare erbjuder fri, individuell rådgivning. Vi hjälper dig gärna att hitta den bästa lösningen just för dig.

Kontakta kundservice på tel. 0490-25 70 50, e-post: miljoenergi@vasterik.se för vidare information.

Fullständig sortering av förpackningar och tidningar, FNI

Verksamheter har möjlighet att välja fullständig sortering av förpackningar och tidningar. Kostnad för detta hittas i prislistan om FNI för verksamheter och flerfamiljshus. Materialen hämtas enligt ett särskilt körschema. Kärlhyra tillkommer.

Fastighetsnära insamling, av förpackningar, FNI, ingår inte i det kommunala avfallsansvaret och till skillnad från hushållsavfall är det fritt fram att anlita privata entreprenörer.

Därav finner du som ägare till flerfamiljshus och verksamhet i separat prislista under relaterade länkar.

Du kan läsa mer om vad som gäller för dig som bedriver verksamhet/ är ägare av flerfamiljsfastighet hos FTI AB. 

Visste du att...

  • I Sverige är det obligatoriskt att sortera ut förpackningar och tidningar. När du sorterar ut förpackningar och tidningar samt matavfall från ditt restavfall blir det inte mycket kvar att slänga i restavfallskärlet. Då kan du välja att gå ner i kärlstorlek/antal kärl. Bra, eller hur?
  • Taxan gynnar full källsortering inklusive matavfall. När du sorterar ut ditt matavfall nyttjas det till att göra miljövänlig biogas samt biogödsel. För att få fler att sortera ut sitt matavfall och öka miljönyttan tillkommer en tilläggsavgift i avfallstaxan för dig som inte sorterar ut ditt matavfall.

Container

Vi erbjuder lösningar med container för ditt avfall. Priser enligt avfallstaxan. 

Vill du ha budning, behöver vi din beställning via mail till: miljoenergi@vastervik.se minst två dagar innan.

Djupbehållare

Vi erbjuder också lösningar med djupbehållare för ditt avfall. Priser enligt avfallstaxan. 

Vill du ha budning, behöver vi din beställning via mail till: miljoenergi@vastervik.se minst två dagar innan.

Taxans delar:

Grundavgift

  • Grundavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaderna för de bemannade återvinningscentralerna samt för planering, information, kundtjänst, upphandling, ekonomi och lokalkostnader.

Kärlavgift

  • För de fastigheter där någon bor eller ibland övernattar, till exempel villor, lägenheter, bostadsrätter och fritidshus betalas en kärlavgift. Avgiften betalas även för verksamheter där hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall uppkommer. Du betalar även en kärlhyra. 
  • Kärlavgiften för verksamheter finns i avfallstaxan.
  • Avfallstaxan hittar du under relaterade länkar.

Kärlavgiften ska täcka kostnader för:

  • insamling
  • hämtning
  • behandling av avfallet
  • viss administration.

Till exempel ingår personal och hämtningsfordon, avgifter för förbränning eller annan behandling samt deponering av aska efter förbränningen.

Sidan senast granskad den 27 januari 2022
Innehållsansvarig: Åsa Ekström