Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Taxans uppbyggnad

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Avfallstaxa för hushållsavfall

Avfallstaxan är uppdelad i en grundavgift och en kärlavgift. Grundavgiften är en fast avgift och ska betalas av samtliga hushåll. Avgiften betalas även om två eller flera hushåll delar på ett kärl eller om du har har tillfälligt uppehåll i din sophämtning. Kärlavgiften är en rörlig avgift.

Grundavgift

Grundavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaderna för de bemannade återvinningscentralerna samt för planering, information, kundtjänst, upphandling, ekonomi och lokalkostnader.

 • Vi inför fritt antal besök för privatpersoner på återvinningscentralerna.
 • Vi utökar öppettiderna på Målserum återvinningscentral samt ser över tillgängligheten på övriga återvinningscentraler.

Som vanligt använder du ditt besökskort för att öppna bommarna.

På återvinningscentralerna kan hushållen bland annat lämna:

 • farligt avfall
 • grovavfall
 • trädgårdsavfall
 • vitvaror
 • elavfall

Kärlavgift

Kärlavgift ska betalas för de fastigheter där någon bor eller ibland övernattar, till exempel villor, lägenheter, bostadsrätter och fritidshus, samt för verksamheter där hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall uppkommer.

Kärlavgiften ska täcka kostnader för:

 • insamling
 • hämtning
 • behandling av avfallet
 • viss administration.

Till exempel ingår personal och hämtningsfordon, avgifter för förbränning eller annan behandling samt deponering av aska efter förbränningen.

Sidan senast granskad den 9 december 2019
Innehållsansvarig: Ida Bergs

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB