Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Information för dig med abonnemang

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Fastighetsägare med delade slamavskiljare

  • Betalningsansvarig är den som äger brunnen, det vill säga den fastighet där brunnen är belägen.Hela fakturan för slamtömningen kommer således att skickas till betalningsansvarig.
  • VMEAB rekommenderar fastighetsägare med sammankopplade avloppsanläggningar att skriva servitutsavtal sinsemellan.

Hjälp våra chaufförer

Märk ut din brunn 

Gör en skylt med fastighetsbeteckning och ditt namn.

Det underlättar för chauffören och vi vet att rätt brunn blir tömd.

Byt till lättviktslock

Locken till slambrunnarna kan vara tunga att lyfta eller dra för chaufförerna.

Maxvikten för locken får vara 25 kilo för drag eller 15 kilo för lock som lyfts.

För att slippa extra avgift för tunga lyft, och förbättra arbetsmiljön för våra chaufförer - byt till ett lättviktslock.   

Tömningsinstruktion

Har du annat än en vanlig trekammarbrunn så behöver vår chaufför skriftliga tömningsinstruktioner.

Plasta in och sätt instruktionen innanför brunnslocket. 

Finns ingen tömningsinstruktion har vi ingen möjlighet att utföra tömning.

2022 markerar vi med vit färg på brunnen så att du ser att tömning har utförts. Tack för hjälpen!

Så undviker du extra avgifter

  • Har du ett tungt lock tillkommer en extra avgift enligt avfallstaxan. Byt till lättviktslock.

  • För specialutrustning som måste hanteras tillkommer en extra avgift enligt avfallstaxan.

  • Om avståndet till brunnen från uppställningsplatsen för bilen överstiger 20 meter
    debiteras lång slang.

  • Om det inte går att anlägga väg fram till din slambrunn kan du ansluta en fast sugledning för att vi ska slippa dra lång slang. Arbetsmiljön för våra chaufförer blir bättre och du slipper betala en extra avgift enligt avfallstaxan.
Sidan senast granskad den 27 januari 2022
Innehållsansvarig: Ida Bergs

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB