Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Startsida [snabbkommando alt 1] Sökfunktion [snabbkommando alt 4]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Slamtömning

Enskilt avlopp

Många hus ute på landsbygden har inte möjlighet att vara anslutna till det kommunala avloppet.

Dessa hushåll har istället ett eget avlopp, ett så kallat enskilt avlopp.

  • Allt avloppsvatten måste renas innan det släpps ut i naturen för att vattnet inte ska påverka miljön negativt. 
  • Tömning av enskilda slamavskiljare inom Västerviks kommun ska ske en gång per år.
  • Det är bara entreprenörer som är utsedda av kommunen som får utföra slamtömning.
  • Om din anläggning har god funktion kan tömningsintervallen förlängas till vartannat år.
  • Vill du ta hand om slammet själv måste du avvattna slammet från slamavskiljaren och sedan kompostera det. Ansökan gör du hos miljö- och byggnadsnämnden på telefon 0490-25 40 00, e-post: mbn@vastervik.se.

Täta tankar

Om du vill ha din täta tank tömd beställer du det av oss, fyll i formuläret nedan eller kontakta kundservice på telefon 0490-25 70 50.

Beställ tömning av sluten tank

Beställ tömning av sluten tank
Sidan senast granskad den 5 januari 2023
Innehållsansvarig: Åsa Ekström

Till dig som fyller i blanketter eller formulär

Så skyddar vi dina personuppgifter

Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter.