Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Startsida [snabbkommando alt 1] Sökfunktion [snabbkommando alt 4]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Flerfamiljshus

Alla hushåll betalar en grundavgift för sophämtningen. Bor du i lägenhet är fastighetsägaren ansvarig för att du har någonstans att lämna ditt avfall.

Fullständig sortering av förpackningar och tidningar, FNI

Fastighetsägare till flerbostadshus kan välja fullständig sortering av förpackningar och tidningar.

Kostnad per lägenhet för sortering av förpackningar och tidningar hittas i prislistan om FNI för verksamheter och flerfamiljshus. Materialen hämtas enligt ett särskilt körschema och kärlhyra tillkommer.

Fastighetsnära insamling, av förpackningar, FNI, ingår inte i det kommunala avfallsansvaret och till skillnad från hushållsavfall är det fritt fram att anlita privata entreprenörer.

Separat prislista finns under relaterade länkar.

Läs mer om vad som gäller för dig som bedriver verksamhet/ är ägare av flerfamiljsfastighet hos FTI AB via följande länk: https://www.ftiab.se/244.html

Kontakta oss för fri, individuell rådgivning 

Taxan gynnar full källsortering inklusive matavfall. Om fastighetsägaren väljer att inte erbjuda utsortering av matavfall till sina hyresgäster tillkommer en tilläggsavgift på 403 kronor per lägenhet och år exkl. moms.

Vi hjälper dig gärna att hitta den bästa lösningen just för dig! Våra avfallsrådgivare erbjuder fri, individuell rådgivning.

Kontakta kundservice på telefon 0490-25 70 50 eller e-post: miljoenergi@vasterik.se för vidare information.

Djupbehållare

Vi erbjuder lösningar med djupbehållare för ditt avfall. (Priser enligt avfallstaxan).

Vill du ha budning, behöver vi din beställning via mail till: miljoenergi@vastervik.se minst två dagar innan.

Taxans delar består av:

Grundavgift

  • Grundavgiften ska betalas för samtliga hushåll, oavsett om två eller flera hushåll delar på ett kärl.
  • Det är din bostadsrättsförening eller fastighetsägare som ansvarar för avfallsabonnemanget och ser till att du som boende har någonstans att lämna ditt avfall.
  • I grundavgiften ingår besök på kommunens återvinningscentraler.

Kärlavgift

  • För de fastigheter där någon bor eller ibland övernattar, till exempel villor, lägenheter, bostadsrätter och fritidshus betalas en kärlavgift.
  • Avgiften betalas även för verksamheter där hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall uppkommer.
  • Du betalar även en kärlhyra. 
  • Kärlavgiften för flerbostadshus finns i avfallstaxan. Avfallstaxan hittar du under relaterade länkar.
Sidan senast granskad den 27 juni 2022
Innehållsansvarig: Åsa Ekström