Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Alla hushåll betalar en grundavgift för sophämtningen. Bor du i lägenhet är fastighetsägaren ansvarig för att du har någonstans att lämna ditt avfall.
Från och med 1 januari 2020 införs en ny avfallstaxa. Här är de viktigaste förändringarna för dig som äger eller bor i flerfamiljshus.

Förändring på återvinningscentralerna

  • Från 1 januari 2020 förbättras servicen med utökade öppettider på våra återvinningscentraler.
  • Vi inför fritt antal besök för privatpersoner från och med 1 januari 2020.
  • Som vanligt används besökskortet för att öppna bommarna. Du som bor i lägenhet kan ansöka om ett eget kort vid ditt besök på Målserums avfallsanläggning eller hos vår kundservice. 
  • Observera att verksamheter ska ha besökskort samt betala för alla sina besök på återvinningscentralerna.

Läs mer om verksamhetsavfall här

Taxan gynnar full källsortering inklusive matavfall

När du sorterar ut ditt matavfall nyttjas det till att göra miljövänlig biogas samt biogödsel.

Om fastighetsägaren väljer att inte erbjuda utsortering av matavfall till sina hyresgäster tillkommer en tilläggsavgift på 403 kronor per lägenhet och år exkl. moms.

Tips! Påverka din kärlstorlek/antal kärl

I Sverige är det obligatoriskt att sortera ut förpackningar och tidningar. När du sorterar ut förpackningar och tidningar samt matavfall från ditt restavfall blir det inte mycket kvar att slänga i restavfallskärlet. Då kan du välja att gå ner i kärlstorlek/antal kärl. Bra, eller hur.

Fullständig sortering av förpackningar och tidningar, FNI

Fastighetsägare till flerbostadshus kan välja fullständig sortering av förpackningar och tidningar. Kostnad per lägenhet för sortering av förpackningar och tidningar hittas i prislistan om FNI för verksamheter och flerfamiljshus. Materialen hämtas enligt ett särskilt körschema. Kärlhyra tillkommer.

Fastighetsnära insamling, av förpackningar, FNI, ingår inte i det kommunala avfallsansvaret och till skillnad från hushållsavfall är det fritt fram att anlita privata entreprenörer.

Därav finner du som ägare till flerfamiljshus och verksamhet inte prislista för FNI i Avfallstaxa 2020 utan i separat prislista under relaterade länkar.

Du kan läsa mer om vad som gäller för dig som bedriver verksamhet/ är ägare av flerfamiljsfastighet hos FTI AB  på nedstående länk:

https://www.ftiab.se/244.html

Djupbehållare

Vi erbjuder lösningar med djupbehållare för ditt avfall. Priser enligt avfallstaxan. Vill du ha budning, behöver vi din beställning via mail till: miljoenergi@vastervik.se minst två dagar innan.

Kontakta oss för rådgivning 

Vi hjälper dig gärna att hitta den bästa lösningen just för dig. Våra avfallsrådgivare erbjuder fri, individuell rådgivning. Kontakta kundservice på tel. 0490-25 70 50, e-post: miljoenergi@vasterik.se för vidare information.

Grundavgift

Grundavgiften ska betalas för samtliga hushåll, oavsett om två eller flera hushåll delar på ett kärl. Det är din bostadsrättsförening eller fastighetsägare som ansvarar för avfallsabonnemanget och ser till att du som boende har någonstans att lämna ditt avfall. I grundavgiften ingår besök på kommunens återvinningscentraler.

Kärlavgift

För de fastigheter där någon bor eller ibland övernattar, till exempel villor, lägenheter, bostadsrätter och fritidshus betalas en kärlavgift. Avgiften betalas även för verksamheter där hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall uppkommer. Du betalar även en kärlhyra. Kärlavgiften för flerbostadshus finns i avfallstaxan. Avfallstaxan hittar du under relaterade länkar. 

Sidan senast granskad den 9 december 2019
Innehållsansvarig: Ida Bergs

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB