Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Abonnemang och avfallstaxa

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Från och med 1 januari 2020 gäller en ny avfallstaxa. Vi tycker att det ska vara lätt att göra rätt. Därför förbättrar vi vår service och förenklar insamlingen av förpackningar och tidningar samt matavfall. Vi inför fria besök för privatpersoner på återvinningscentralerna och utökar öppettiderna på Målserums återvinningscentral samt ser över tillgängligheten på övriga återvinningscentraler. 

Utkörning av matavfallskärl

Många kunder har hört av sig och tecknat avfallsabonnemang med matavfallsinsamling – väldigt roligt tycker vi!

Detta innebär dock att det för närvarande är viss väntetid för att få sitt matavfallskärl utkört. För de kunder som ändrat abonnemang kommer kärlen att bytas ut successivt. Har du tecknat abonnemang med matavfallsinsamling gäller den taxan även om du ännu inte fått hem det nya kärlet.

Tidplan för utkörning av matavfallskärl hittar du här

Observera att du kan ändra ditt abonnemang när du vill!

Från 2020 skickar vi inte längre ut hämtningsscheman för FNI i pappersformat, detta är ett led i vårt miljöarbete. Observera att hämtningschemat endast gäller för FNI-kunder.

Bakgrund till förändringen av avfallstaxan 

Västervik Miljö & Energi sköter kommuninvånarnas avfallshantering. Kostnaderna täcks av avgifterna från avfallstaxan och dessa är beslutade av kommunfullmäktige.

Ett mål i Västervik kommuns Avfallsplan är att 90% av kommuninvånarna ska sortera ut sitt matavfall så att vi kan ta tillvara på matavfallet och öka miljönyttan genom att låta det bli till biogas och biogödsel. 

Nya krav på nationell nivå för insamling av förpackningar och tidningar samt matavfall har bidragit till mindre förändringar i utformningen av taxan och våra typer av abonnemang.

Från och med 1 januari 2020 blir du som befintlig kund placerad i abonnemanget som mest liknar det du har idag. Läs mer om de nya abonnemangen och priserna nedan.

Läs mer om de nya abonnemangen
Villakund

Villakund

Flerfamiljshus

Flerfamiljshus

Verksamheter

Verksamheter

Fritidsboende

Fritidsboende

Säckabonnemang

Säckabonnemang  

Vill du ändra ditt abonnemang?

Vill du ändra ditt abonnemang, till exempel starta matavfallsinsamling kan du anmäla det via formuläret längst ned på sidan eller via blanketten under relaterade dokument.

Det går bra att ändra ditt abonnemang när du vill.

Tilläggsavgiften för ej utsorterat matavfall justeras månadsvis.

För de som valt att ändra sitt abonnemang byts kärlen ut succesivt.

Bra att veta

  • Avfallskärl (restavfall, matavfall samt FNI-kärl) ska på hämtningsdagen stå vid tomtgräns (max 2 meter innanför) på överenskommen plats, eller på anvisad plats, vända med handtagen utåt vägen, innan klockan 06.00. Kärl som inte är framställda enligt anvisningarna blir ej tömda.
  • Du accepterar att Västervik Miljö & Energi AB vid behov gör stickprov för att kontrollera kvaliteten. Observera att vi inte kan tömma om det är felsorterat. Då måste du som kund sortera om så att det blir rätt och därefter beställa en extra tömning via kundservice.
  • Vid återkommande extra säckar och lock som inte går att stänga, byter vi till en större kärlstorlek.
  • I övrigt gäller, av Kommunfullmäktige beslutad, renhållningsordning och avfallstaxa.
  • Observera att om inget val görs övertar du det befintliga abonnemanget på fastigheten. Vill du byta abonnemang, kontakta kundservice.
  • Det blir inte mycket kvar att slänga i restavfallskärlet om du sorterar ut förpackningar och tidningar samt matavfall. Detta innebär att för de flesta hushåll räcker det med abonnemanget med de minsta kärlstorlekarna. 

Beställ eller ändra avfallsabonnemang villakund

Välj önskat avfallsabonnemang
FNI - Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar ingår i taxan. Vi hämtar dina utsorterade förpackningar och tidningar hemma vid tomten, det ingår i taxan. Vi kallar denna tjänst FNI - Fastighetsnära insamling.
Sorterar du med FNI innebär det att du får tre kärl för sortering av förpackningar och tidningar. Det är två sorteringsfack i varje kärl. OBS! Vill du INTE ha FNI - Fastighetsnära insamling?
Då lämnar du förpackningar och tidningar på återvinningsstationen. Meddela oss detta genom att kryssa i nej i rutan nedan.
Välj nedan om du vill ha kärl för fastighetsnära insamling hemma eller lämna förpackningar och tidningar på återvinningsstationen.

Sidan senast granskad den 10 februari 2021
Innehållsansvarig: Ida Bergs

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB