Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

På våra bemannade avfallscentraler har vi ett entrésystem med bommar. För att komma in använder du ditt entrékort, "Återvinningskortet". 

Bommarna gör att det blir tryggare trafikmiljö på området. Personalen får även mer tid att hjälpa dig att sortera rätt när de inte behöver jobba med kontant betalning vid besöken. 

Skaffa entrékort

 • Du som bor i villa eller har ett fritidshus i Västerviks kommun och har ett renhållningsabonnemang hos oss får ett besökskort hemskickat med posten.
 • Du som bor i lägenhet kan ansöka om ett eget kort vid ditt besök på Målserums avfallsanläggning. Du kan få tillgång till ett kort via din fastighetsägare.
 • Företag och verksamheter kan ansöka om kort på Målserums avfallsanläggning eller hos kundservice. Om företaget/verksamheten inte betalar någon grundavgift för sophämtning kostar kortet 150 kronor.

Återvinningskortet

 • Vid förlust av kort kostar ett nytt 150 kronor.
 • Besökskortet är personligt och får ej överlåtas utanför hushållet.
 • Du måste meddela oss om du flyttar från fastigheten, eftersom kortet är kopplat till fastigheten.
 • Besökskort för hushåll får inte användas för att lämna verksamhetsavfall.
 • Bilar får ha en maxvikt på högst 3,5 ton (lätt lastbil).
 • Kortet berättigar till avlämning av max 3 m³ avfall per besök.
 • Avfallet ska sorteras enligt gällande anvisningar.
 • Vi har rätt att spärra kortet om det missbrukas.
 • Ditt besökskortet är en värdehandling som ska förvaras säkert.
 • Förlorar du besökskortet, ska det anmälas och spärras omgående.

Fria besök 

Vid varje årsskifte laddas ditt återvinningskort med nya, fria besök. Har du kvarvarande besök som du inte utnyttjat försvinner dessa. Du kan alltså inte spara besök från föregående år. Hur många besök kortet laddas med varierar:

 • Flerbostadshus (med fler än tre lägenheter) har 6 stycken fria besök per lägenhet och år.
 • En- och tvåfamiljshus, radhus och parhus, har 10 st fria besök per år.
 • Fritidshus, har 10 stycken fria besök per år.
 • Lantbruk, har 10 stycken fria besök per år. 
 • Verksamheter som betalar grundavgift har 6 stycken fria besök per år.

Har du enbart elavfall som lyder under producentansvaret med dig, kontakta personalen. Då behöver du inte dra kortet.

Välkommen!

Har du frågor så kontakta Västervik Miljö & Energi:s kundservice på telefon 0490-25 70 50 eller via e-post miljoenergi@vastervik.se

Sidan senast granskad den 23 maj 2018
Innehållsansvarig: Ida Bergs

Till dig som fyller i blanketter eller formulär

Så skyddar vi dina personuppgifter

Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter. 

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun