Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Matavfall

Här slänger du till exempel grönsaker, frukt, kött, fisk, ägg, spannmål, bröd, tepåsar, kaffesump och hushållspapper. 

Pappersförpackningar

Här slänger du till exempel mjölkkartonger, mjölpåsar, äggkartonger, toarullar, papperskassar och kartonger.

Metallförpackningar

Här slänger till exempel konservburkar, kaviartuber, kapsyler, aluminiumfolie och lock.

Plastförpackningar

Här slänger du till exempel schampoflaskor, smöraskar, glassbyttor, frigolit, sugrör, plastpåsar och kesoburkar.

Restavfall

Här slänger du till exempel aska, kuvert, dammsugarpåsar, diskborstar, engångshandskat i vinyl, munskydd och mindre mängder trädgårdsavfall.

Tidningar

Här slänger du till exempel  dagstidningar, veckotidningar, reklam, kataloger och ritpapper.

Glasförpackningar färgat glas

Här slänger du förpackningar av färgat glas till exempel glasflaskor och syltburkar.

Glasförpackningar ofärgat glas

Här slänger du förpackningar av ofärgat glas till exempel glasflaskor och syltburkar.

Farligt avfall

Farligt avfall lämnas på återvinningscentralen eller i Samlaren.

Vad händer sen?

Avfallet hämtas och körs till Målserums avfallsanläggning

Sopbilen kommer och hämtar två avfallstyper varje gång. Sopbilen har två olika fack som gör att de olika avfallstyperna hålls åtskilda.

Avfallet återvinns och förädlas till nya råvaror

På Målserums avfallsanläggning väger sopbilen varje avfallstyp. Sedan mellanlagras varje avfallstyp på separata platser, innan det transporteras vidare till återvinning. Vid återvinning blir avfallet till nya varor. 

Glas

Glasförpackningar fraktas vidare till Hammar utanför Askersund. Glaset omarbetas till råvara för glas- och förpackningsindustrin.

Plast

Mjuka och hårda plastför-packningar separeras efter olika plastsorter och om-arbetas till ny råvara till plastindustrin.

Tidningar

Tidningar och trycksaker fraktas till pappersbruk som omarbetas till råvara för pappersindustrin.

Pappersförpackningar

Pappersförpackningar fraktas till olika återvinningsföretag, som omarbetar råvaran för förpackningsindustrin.

Metall

Stål och metall separeras och omarbetas till råvara för bl.a. fordonsindustrin.

Matavfall blir biogas och biogödsel

Matavfallet lagras inomhus och inom ett par dagar fraktas det vidare till Linköping. I Linköping omarbetas matavfallet till en så kallad slurry som sedan kan rötas till biogas. Biogas kan användas som fordonsbränsle samt till el- och värmeproduktion. Det som blir kvar efter att vi gjort biogas kallas biogödsel och kan ersätta konstgödsel inom jordbruket. Det som inte kan återvinnas kallas restavfall.

Restavfall blir fjärrvärme och el

Restavfallet innehåller massor av energi som vi kan göra värme och el av. Restavfallet krossas på Målserums avfallsanläggning och fraktas sedan till Stegeholmsverket där det blir till fjärrvärme och el.

Sidan senast granskad den 18 maj 2021
Innehållsansvarig: Ida Bergs

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB