Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Ditt avfall blir till nya produkter

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

När du sorterar och lämnar ditt avfall till återvinning kan det bli till nya produkter

 

Plast

Kan till exempel bli bullerplank, diskborstar eller blomkrukor.

Glas

Kan användas som råvara till nya flaskor. Kan även bli till byggnadsisolering.

Papper

Kan bli nya förpackningar. Kan även användas som ytskikt på gipsplattor. 

Metall

Nedsmält stål blir till nytt stål. Insamlade kapsyler blir järnvägsräls och armeringsjärn.

Tidningar

Kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten och inte längre håller ihop. Fibern blir då till en sörja som förbränns och blir till energi.

Vitvaror

Lämnas till Målserums avfallsanläggning eller till en återvinningscentral. Vitvarorna skickas sedan vidare till anläggningar där återvinningsbart material tas om hand. De farliga ämnena plockas bort och går till rätt behandling.

Trädgårdsavfall

Till exempel grenar, kvistar och frukt. Grenarna tar stor plats i ditt sopkärl eller i din sopsäck. De kan dessutom orsaka problem när de ska in i sopbilen. Även frukt kan ställa till med problem i sopbilarna. När frukten hämtas med en vanlig sopbil pressas avfallet och det rinner ut pressvätska från frukten ut i omgivningen.

Trädgårdskompost

Här kan du lägga det mesta avfallet som uppstår i din trädgård som grenar, löv, ogräs, vissna blommor, frukt och grönsaksblast. Har du en egen trädgårdskompost gör du en insats för miljön. Du underlättar även för renhållningspersonalen.

Målserums avfallsanläggning

Om du inte har möjlighet till en kompost i din trädgård kan du ta med ditt trädgårdsavfall till Målserum. Tänk då på att trädgårdsavfallet ska vara fritt från plast, grus och sten.

Matavfall

Västervik Miljö & Energi erbjuder insamling av matavfall. På så sätt kan ditt matavfall komma till nytta och bli biogas. 

Du kan även sortera ditt matavfall på egen hand genom varmkompostering. Allt du kan äta kan komposteras. Tänk på att du behöver ansöka om tillstånd för varmkompost. Det gör du hos Miljö- och byggnadskontoret, Västerviks kommun.

Läkemedel

Överblivna läkemedel och kanyler ska du lämna till Apoteket.

Du får inte spola ner gamla mediciner i avloppet, eller kasta dem i soporna. De ämnen som finns i medicinerna kan förstöra reningsprocessen i avloppsverken. De kan även spridas till sjöar och dricksvatten.

Elavfall

Elavfall lämnas på Målserum eller på någon av återvinningscentralerna. Du kan även lämna smått farligt elavfall i den så kallade Samlaren som finns utställd på flera platser i kommunen.

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som är frätande, explosivt, brandfarligt, smittfarligt eller giftigt. Farligt avfall som hamnar på fel ställe skadar både miljön och människan.

Det farliga avfallet ska du lämna in på Målserum eller på någon återvinningscentral.

Brännbart hushållsavfall/Restavfall

Detta är det avfall som blir kvar när du har sorterat bort det som listats ovan. Det ska också få rum i ditt kärl för brännbart hushållsavfall. Gör det inte det räknas det som grovavfall. 

Det brännbara hushållsavfallet eldas i Stegeholmsverket och blir till fjärrvärme.

Grovavfall

Detta är större saker som inte ryms i sopkärlet. Det kan vara möbler, cyklar med mera. 

Grovavfall lämnas på Målserum eller på någon av återvinningscentralerna.

Har du frågor så kontakta kundservice på telefon 0490-25 70 50 eller via e-post miljoenergi@vastervik.se

Sidan senast granskad den 18 maj 2021
Innehållsansvarig: Ida Bergs

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB