Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förpacknings- och tidningsinsamling

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

I Sverige är det obligatoriskt att sortera ut förpackningar och tidningar. I vår kommun finns två system för insamling av förpackningar och tidningar.

Från 1 januari 2020 ingår tjänsten fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar (FNI) i avfallstaxan för villakunder.

Du kan även lämna dina sorterade förpackningar och tidningar på en återvinningsstation. Återvinningsstationerna sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTIAB.

Fastighetsnära insamling (FNI)

Villakund

Vi hämtar dina utsorterade förpackningar och tidningar hemma vid tomten, det ingår i taxan från och med 1 januari 2020.

Sorterar du med FNI innebär det att du får 3 kärl för sortering av förpackningar och tidningar.

Varje kärl är delat i två delar. Mellanväggen ska vara i mitten. Varje material sorteras separat i ett av de två facken.

När sopbilen kommer och hämtar ditt material har även den två fack, så att materialen inte blandas. 

Materialen hämtas varannan vecka enligt ett särskilt schema. 

Du kan se schemat som pdf eller fyll i din adress på enklarevardag.vmeab.se för att se vilken tunna vi hämtar.

Sophämtningsschema som pdf, klicka här

Besök Enklare vardag, klicka här 

Flerbostadshus, lägenhet

Många fastighetsägare erbjuder sina hyresgäster sortering av förpackningar och tidningar i närmiljön. Kontakta gärna din fastighetsägare för mer information. Du kan även välja att sortera dina förpackningar och tidningar på återvinningsstationen.

Återvinningsstationer

I Västerviks kommun sköts Återvinningsstationerna av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTIAB. Återvinningsstationerna är obemannade och tillgängliga dygnet runt. Har du frågor eller synpunkter rörande en återvinningsstation så kontaktar du FTIAB.

De olika fraktionerna för förpackningar och tidningar är:

  • Tidningar.
  • Förpackningar av papp/kartong.
  • Metallförpackningar.
  • Förpackningar av hårdplast.
  • Glasförpackningar färgat/ofärgat glas.

Vad händer med det insamlade materialet?

Materialet körs till olika sorteringsanläggningar. Sedan återvinns materialet hos företag som tillverkar nya produkter, förpackningar och tidningar.

Plastförpackningar

Plastförpackningar kan återvinnas upp till sju gånger innan plasten är utsliten och går till energiutvinning. Plast kan bli exempelvis bullerplank, diskborstar eller blomkrukor.

Glas

Glas går att återvinna hur många gånger som helst. Glaset sorteras, rensas och krossas. Därefter kan det användas som råvara till nya flaskor och för tillverkning av byggnadsisolering

Pappersförpackningar

Pappersfibrerna är så starka att de kan återvinnas upp till sju gånger. Insamlade förpackningar blir till nya pappersförpackningar eller används som ytskikt på gipsplattor.

Metallförpackningar

Metall kan återvinnas hur många gånger som helst. Att återvinna aluminium sparar 95 procent av den energi som går åt vid nyproduktion. Nedsmält stål blir till nytt stål. Insamlade kapsyler blir järnvägsräls och armeringsjärn.

Tidningar

Tidningar kan återvinnas upp till sju gånger innan fibern är utsliten och inte längre håller ihop. Fibern blir då till en sörja som förbränns och blir till energi som används vid papperstillverkningen. Ett ton returpapper motsvarar 14 normalstora träd.

Har du frågor så kontakta Västervik Miljö & Energi:s kundservice på telefon 0490-25 70 50 eller via e-post miljoenergi@vastervik.se

Sidan senast granskad den 25 november 2019
Innehållsansvarig: Ida Bergs

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB