Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Startsida [snabbkommando alt 1] Sökfunktion [snabbkommando alt 4]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Källsortering och återvinning

Hållbarhet

Med avfall menas allt som du tänker göra dig av med. Att ta hand om vårt avfall kan vara ett problem, men om avfallet återvinns kan det också vara en viktig resurs.

Vår livsstil belastar naturen och de resurser som vi är beroende av. Om alla på jorden skulle leva som vi gör i Sverige skulle vi behöva 4 stycken jordklot. Just därför är det viktigt att hushålla med jordens resurser. När du lämnar ditt avfall på rätt ställe hindrar du farliga ämnen från att komma ut i naturen. Du bidrar till att det som är värdefullt återvinns. Då sparas värdefulla naturreserver och energi.

Källsortering är ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö.

Sidan senast granskad den 28 juni 2022
Innehållsansvarig: Åsa Ekström

Vilken tunna ska jag ställa fram?

Vilken tunna ska jag ställa ut? När är det öppet på återvinningscentralen. Hur sorteras det här? Allt detta hittar du i vår sorteringsguide "Enklare vardag".
Läs mer om sorteringsguiden här.