Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Du som bor i villa betalar en årskostnad för sophämtningen. Den består av en grundavgift och en kärlavgift. Grundavgiften ska betalas av samtliga hushåll. Kärlavgiften beror på storleken på ditt kärl.

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Grundavgiften är en fast avgift och ska betalas av samtliga hushåll. Avgiften betalas även om två eller flera hushåll delar på ett kärl eller om du har har tillfälligt uppehåll i din sophämtning. 

Kärlavgiften är en rörlig avgift. Kärlavgift ska betalas för de fastigheter där någon bor eller ibland övernattar. Det är till exempel villor, lägenheter, bostadsrätter och fritidshus. Kärlavgift betalas även för verksamheter där hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall uppkommer.

Kärlavgiften ska täcka kostnader för:

 • insamling,
 • hämtning,
 • behandling av avfallet,
 • viss administration.

Till exempel ingår personal och hämtningsfordon, avgifter för förbränning eller annan behandling samt deponering av aska efter förbränningen.

Normalt hämtar vi varannan vecka hos dig som bor i en- och tvåfamiljshus. 

Bas eller sortering

Du kan välja bas- eller sorteringsalternativet i taxan. De kunder som inte tecknar avtal placeras automatiskt i ett basalternativ, Taxa K190. 

 • Basalternativ innebär att du lägger allt brännbart hushållsavfall i samma kärl. 

 • Sorteringsalternativet innebär att du genom ett avtal förbinder dig att sortera ut förpackningar och tidningar från det brännbara hushållsavfallet.

Du kan välja hur du vill sortera:

 • Via återvinningsstationerna i kommunen,
 • eller genom tjänsten Fastighetsnära insamling (FNI).

Har du Fastighetsnära insamling, FNI, hämtar vi de utsorterade materialen hemma hos dig.

Vi hämtar varannan vecka enligt ett särskilt körschema:

 • Plastförpackningar (hård- och mjukplast) + Metallförpackningar
 • Förpackningar av ofärgat glas + Förpackningar av färgat glas
 • Pappersförpackningar (papp & kartong) + Tidningar och returpapper (dagstidningar, reklam, veckotidningar etc)

Läs mer om fastighetsnära insamling, FNI, via länken till höger.

Besök på återvinningscentralerna

Grundavgiften täcker besök på återvinningscentralen. Du som bor i en- och tvåfamiljshus, radhus och parhus har tio stycken fria besök per år.

På återvinningscentralen kan du lämna:

 • farligt avfall,
 • elavfall,
 • batterier,
 • grovsopor,
 • kylar och frysar.

Läs mer om besök på återvinningscentralen via länken till höger.

Sidan senast granskad den 23 maj 2018
Innehållsansvarig: Ida Bergs

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)