Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Flerbostadshus, lägenheter

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Alla hushåll betalar en grundavgift för sophämtningen. Bor du i lägenhet är fastighetsägaren ansvarig för att du har någonstans att lämna ditt avfall. 

Grundavgiften ska betalas för samtliga hushåll, oavsett om två eller flera hushåll delar på ett kärl. Det är din bostadsrättsförening eller fastighetsägare som ansvarar för renhållningsabonnemanget och ser till att du som boende har någonstans att lämna ditt avfall. I grundavgiften ingår besök på kommunens återvinningscentraler. 

På återvinningscentralen kan du lämna:

  • farligt avfall,
  • elavfall,
  • batterier,
  • grovsopor,
  • kylar och frysar.

För att besöka kommunens återvinningscentraler behöver du ett entrékort. Det ger dig som bor i lägenhet sex stycken fria besök per år. Därefter kostar varje besök 100 kronor. Läs mer om entrékortet via länken till höger.

Kärlavgift

För de fastigheter där någon bor eller ibland övernattar, till exempel villor, lägenheter, bostadsrätter och fritidshus betalas en kärlavgift. Avgiften betalas även för verksamheter där hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall uppkommer. Du betalar även en kärlhyra. Kärlavgiften för flerbostadshus finns i renhållningstaxan. Renhållningstaxan hittar du under relaterade länkar till höger. 

Fullständig sortering av förpackningar och tidningar

Fastighetsägare till flerbostadshus kan välja fullständig sortering av förpackningar och tidningar. Det kostar 100 kronor per lägenhet och år. Sorteras enstaka fraktioner betalas detta enligt verksamhetstaxan för FNI. Materialen hämtas enligt ett särskilt körschema. Kärlhyra tillkommer. Läs mer om fastighetsnära insamling, FNI, via länken till höger.

Container

Du kan beställa hämtning av utsorterat brännbart hushållsavfall i container tas avgifter ut. Taxa och hyra finns att läsa i renhållningstaxan.

Djupbehållare

För tömning av djupbehållare tas en fast avgift ut per tillfälle. Kärlavgift tas ut. Vill du ha budning, behöver vi din beställning minst två dagar innan.

Sidan senast granskad den 23 maj 2018
Innehållsansvarig: Ida Bergs

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)