Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Sophämtning, säck- och kärlavfall

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Den största delen av hushållsavfallet uppkommer vid villor eller flerfamiljsbostäder. Hushållsavfall samlas huvudsakligen in i plastkärl. 

En- och tvåfamiljshus kan välja kärlvolym. Kärlvolymen du kan välja mellan är 140, 190 eller 370 liter.

Flerfamiljsbostäder kan välja storlek på behållare. De finns i storlek upp till 8 m³. Det finns även möjlighet till djupbehållare upp till 5m³.

Efter vi att vi har hämtat avfallet mals det på Målserums avfallsanläggning. Därefter går det vidare till energiåtervinning vid Stegeholmsverket i Västervik. 

Hämtning hela året

  • Hos en- och tvåfamiljshus hämtar vi varannan vecka.
  • Hos flerfamiljsbostäder inom Västerviks och Gamlebys tätorter hämtar vi varje vecka.
  • Hos flerfamiljsbostäder i andra hämtningsområden hämtar vi varannan vecka.

Sommarhämtning

  • Hämtningarna sker från april till oktober, enligt ett särskilt körschema.
  • För dig med kärlhämtning gäller tolv hämtningar.
  • För dig med säckhämtning gäller sexton hämtningar.
  • Säckhämtning sker där hämtning med kärl är omöjlig.

Hämtning i skärgården

  •  Kunder som bor i skärgården har säckhämtning.
  •  Säckarna hämtas med båt av entreprenörer.
  •  För dig med säck gäller sexton hämtningar.

Har du frågor så kontakta Västervik Miljö & Energi:s kundservice på telefon 0490-25 70 50 eller via e-post miljoenergi@vastervik.se

Sidan senast granskad den 23 maj 2018
Innehållsansvarig: Ida Bergs

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB