Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Renhållningstaxa

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kommunens avfallshantering finansieras med avgifter. Avgifterna finns i renhållningstaxan som beslutas av kommunfullmäktige.

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Taxan för renhållning är uppdelad i en grundavgift och en kärlavgift. Grundavgiften är en fast avgift och ska betalas av samtliga hushåll. Avgiften betalas även om två eller flera hushåll delar på ett kärl eller om du har har tillfälligt uppehåll i din sophämtning. Kärlavgiften är en rörlig avgift.

Sorterings- eller basalternativ

Du som kund kan välja mellan:

 • basalternativ,
 • sorteringsalternativ.

Basalternativ innebär att du lägger allt brännbart hushållsavfall i samma kärl.

Sorteringsalternativet innebär att du tecknar ett avtal där du förbinder dig att sortera ut förpackningar och tidningar från det brännbara hushållsavfallet. Då blir din kärlavgift lägre. 

De kunder som inte tecknar avtal placeras i ett basalternativ, Taxa K190.

Grundavgift och kärlavgift

I renhållningstaxans grundavgift ingår kostnader för:

 • information och rådgivning,
 • avfallsplanering,
 • kundtjänst,
 • fakturering,
 • administration.

Dessutom ingår kostnader för återvinningscentralerna. Här kan hushållen lämna:

 • farligt avfall,
 • elavfall,
 • batterier,
 • grovsopor,
 • kylar och frysar.

Kärlavgift beror på storleken på ditt kärl. Kärlavgift ska betalas för de fastigheter där någon bor eller ibland övernattar, till exempel villor, lägenheter, bostadsrätter och fritidshus, samt för verksamheter där hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall uppkommer.

Kärlavgiften ska täcka kostnader för:

 • insamling
 • hämtning
 • behandling av avfallet
 • viss administration.

Till exempel ingår personal och hämtningsfordon, avgifter för förbränning eller annan behandling samt deponering av aska efter förbränningen.

Verksamhetsavfall

För verksamhetsavfall gäller en särskilda avgifter.

Sidan senast granskad den 8 februari 2019
Innehållsansvarig: Ida Bergs

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB