Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Renhållningstaxa 2016

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2015-12-15

Igår (2015-12-15) Fastställde Kommunfullmäktige Renhållningstaxan för 2016. Den nya taxan kommer att börja gälla från den 1 februari 2016.

Renhållningstaxan förändras så här:

  • Grundavgiften höjs med cirka 1 % för samtliga kunder.
  • Kärlavgiften för höjs med cirka 5 % för kunder som inte sorterar (avser ej de abonnemang där sorteringsalternativ inte finns).
  • Kärlavgiften höjs med cirka 1 % för kunder som sorterar.
  • Taxa för slamtömning förblir oförändrad.
  • Att hämta latrin är inte försvarbart, varken ur miljö- eller arbets-miljöperspektiv. På sikt skall hanteringen av latrin minska markant. Det behövs då flera incitament för att minska på omfattningen. Dels att priset för hanteringen höjs och dels en bidragsdel för övergång till torr toalettlösning. Kunder med latrinhantering kommer därför under 2016 och 2017 få ett erbjudande om bidrag för övergång till torr toalettlösning. Avgiften för hantering av latrin höjs med 10 %.

Hela renhållningstaxan kan du laddar ner här!

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)