Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Minska förbrukningen av plastkassar

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-06-21

Plastkassar är energikrävande att tillverka och är en källa till nedskräpning. Det är också ett stort resursslöseri att bara använda dem en gång. Men du kan lätt minska din användning av plastkassar.

Tänk på det här:

  • Använd väska eller plastkasse du redan har istället för att ta en ny
  • Använd plastkassen flera gånger
  • Sortera din använda och slitna plastkasse som plastförpackning

Från den 1 juni 2017 ska du som konsument få information när du köper eller får en plastkasse.

Alla som skänker eller säljer plastkassar ska informera konsumenter om plastkassens miljöpåverkan, syftet med en minskad förbrukning och åtgärder man kan vidta för att minska förbrukningen.

Målet är att minska antalet plastkassar till 90 påsar per person år 2019 och till 40 påsar år 2025. I EU används för närvarande i genomsnitt 198 plastkassar per person och år.

Det finns två ansvarsområden i förordningen:

Rapportera till Naturvårdsverket - Du som yrkesmässigt tillverkar eller för in plastkassar till Sverige ska rapportera antal tunna respektive tjocka plastkassar avsedda för den svenska marknaden till Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket kommer att använda de inrapporterade uppgifterna för att bedöma hur vi ligger till mot de uppsatta målen samt att rapportera vidare till EU.

Informera konsumenter - Du som i yrkesmässig verksamhet säljer eller ger bort tillhandahåller plastkassar ska informera konsumenter om:

  • plastkassars miljöpåverkan
  • fördelarna med att minska förbrukningen av plastkassar
  • åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen

Informationen till konsumenterna ska bidra till att syftet och målen med förordningen uppfylls.

Naturvårdsverket har tagit fram vägledning till berörda inom dessa områden. Vägledningen hittar du här: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Producentansvar/Plastbarkassar/

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)