Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Fastighetsnära insamling, FNI

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

FNI står för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar. För dig som bor i villa sker insamlingen med hjälp av ett tvåfackssystem. Både kärlet som du sorterar i och sopbilen som hämtar ditt material har två fack.

Villakund

Du får få en lägre avgift om du förbinder dig att sortera ut förpackningar och tidningar från det brännbara hushållsavfallet. I renhållningstaxan finns två olika valmöjligheter, bas- eller sorteringsalternativ. Om du inte tecknar ett avtal placeras du automatiskt i basalternativet, Taxa K190.

Sorteringsalternativet

Varannan vecka kommer vi och hämtar två olika slags returmaterial. Det är de veckor då det inte är hämtning av det brännbara hushållsavfallet. Hämtningen sker enligt ett särskilt körschema som du får hemskickat innan hämtningen börjar. 

Sortering kan genomföras på två sätt:

 • Genom Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer
 • Genom den frivilliga tjänsten för fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar (FNI)

Förpackningar och tidningar

 • Plastförpackningar, både hård- och mjukplast,
 • Metallförpackningar,
 • Förpackningar av ofärgat glas,
 • Förpackningar av färgat glas,
 • Pappersförpackningar av papp & kartong,
 • Tidningar och returpapper, till exempel dagstidningar, reklam, veckotidningar med mera.

Fastighetsnära insamling av förpackning och tidningar

 • Avgiften för fastighetsnära insamling är 100 kronor per år.
 • I avgiften ingår ett tvåfackskärl.
 • Vill du ha fler sorteringskärl, betalar du en engångsavgift på 50 kronor per tvåfackskärl. 
 • Du kan ha mellan ett och tre kärl.
 • Varje material sorteras i ett särskilt fack.
 • Materialen hämtas varannan vecka enligt ett särskilt schema. 

Fastighetsägare flerbostadshus

Fastighetsägare till flerbostadshus kan välja att betala 100 kronor per lägenhet och år för fullständig sortering av förpackningar och tidningar. Sorteras enstaka fraktioner betalas efter verksamhetstaxan för FNI. Materialen hämtas enligt ett särskilt körschema. Kärlhyra tillkommer.

Sidan senast granskad den 23 november 2018
Innehållsansvarig: Ida Bergs

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB