Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Sluttäckning Målserum

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

2019-07-08

Just nu är vi i full gång med sluttäckningen av gamla deponin på Målserums avfallsanläggning. 

Under 2009 mellanlagrades avfall på deponin som sedan flyttades till den nya, anpassade deponiytan 2010. Internationellt sett är deponering fortfarande den dominerande metoden för att ta hand om avfall. Men i Sverige har vi sedan början av 90-talet minskat deponering till förmån för andra behandlingsmetoder. Nu deponeras endast en procent av hushållsavfallet. Deponering är den behandlingsmetod som används för avfall som inte kan behandlas på annat sätt, till exempel förorenade massor.

Vid sluttäckning läggs olika material, lager på lager, tillsammans med en skyddsduk, för att bland annat förhindra att regnvatten tränger ner och förorenas.

Det är naturligt att använda kretsloppstänket och återanvända material istället för att använda jungfruligt material. En mer hållbar lösning både för ekonomin och miljön. Massorna som används är sådant bolaget samlat på sig under åren för detta ändamål samt att vi komposterar trädgårdsavfall och slam för jordtillverkning. Pannsanden kommer från Stegeholmsverket, och stenmjölet finns i upplag på anläggningen och kommer från krossningen av material från muddring av farleden vid Lucerna.

Sluttäckningsetappens storlek uppgår till knappt 5 ha och kommer färdigställas senhösten 2019.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB