Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Startsida [snabbkommando alt 1] Sökfunktion [snabbkommando alt 4]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Om du bryter mot bevattningsförbudet

 •  

  Vad händer om jag inte följer bevattningsförbudet?

  Formellt sett har vi rätt att stänga av ditt vatten, men vi hoppas så klart att vi inte kommer behöva göra det. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att stabilisera våra grundvattennivåer och påverkar så att vattnet räcker till mat, dryck och hygien på sjukhus, förskolor, äldreboenden, näringsliv och till vardagslivet hemma.

  Vattenavstängning

  Vi har laglig rätt att stänga av vattnet om en abonnent bryter mot bevattningsförbudet. Då kan kommunen stänga av vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka med stöd av LAV – Lagen om Allmänna Vattentjänster.

  För att en vattenavstängning ska bli aktuell krävs enligt 43 § LAV att följande kriterier uppfylls:

  • Fastighetsägaren har åsidosatt sin skyldighet att betala en avgift eller i övrigt försummat sina skyldigheter enligt denna lag,
  • försummelsen är väsentlig,
  • avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa,
  • huvudmannen skriftligen har uppmanat fastighetsägaren att vidta rättelse och gett fastighetsägaren skälig tid att vidta rättelsen
  • fastighetsägaren trots den uppmaning som avses i 4 inte har vidtagit rättelse inom den skäliga tiden. 
  • Alla fem punkter ska besvaras jakande för att avstängning ska kunna ske.
  • Det är fastighetsägaren som adresseras i samband med vattenavstängning.
  • Skälig tid är 14 dagar.