Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Bevattningsförbud

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Bevattningsförbud

Från och med 2020-05-11 införs bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Västerviks kommun. Förbudet gäller tills vidare. 

Det råder ovanligt låga grund- och ytvattennivåer i vårt område. Lite nederbörd i form av regn och snö i samband med hög vattenkonsumtion och varmt väder kan innebära risk för vattenbrist. När det finns risk för vattenbrist införs bevattningsförbud. Vi utfärdar bevattningsförbud endast när vi kan se att det kommer att råda allvarlig brist på vatten.Det här innebär bevattningsförbud 

Dricksvattnet får endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Bevattningsförbud innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till:

  • Vattna växter, gräsmattor via spridare och slang.
  • Tvätta bilen med slang.
  • Spolning av tak och fasader via slang.
  • Fylla pooler eller byta ut vatten i pooler.
  • Vattna fotbollsplaner, tennisbanor och liknande.

Fotbollsplanerna vid Karstorp och nya kyrkogården samt kommunens planteringar bevattnas inte med dricksvatten.

Bevattningsförbudet gäller endast dig med kommunalt vatten. Men tänk på att en låg grundvattennivå även påverkar enskilda brunnar.

Undantag gäller näringslivet som är beroende av vatten för att kunna bedriva sin verksamhet. Kontakta Västervik Miljö & Energi för att söka dispens. 

Samhällsviktig verksamhet tillhör undantagen för bevattningsförbudet. Tänk på att det kan få allvarliga konsekvenser för exempelvis Räddningstjänsten om det skulle inträffa en brand och det är brist på vatten.

Var sparsam med vattnet

Vi uppmanar alla att vara sparsamma med vattnet, oavsett om bevattningsförbud gäller eller ej.

Därför måste vi spara

Vi utfärdar bevattningsförbud endast när vi kan se att det kommer att råda allvarlig brist på vatten. Går vi ut med ett bevattningsförbud är läget kritiskt, det måste tas på allvar.

Undantag gäller näringslivet som är beroende av vatten för att kunna bedriva sin verksamhet. 

Sidan senast granskad den 30 april 2020
Innehållsansvarig: Ruben Öberg

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB