Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Taxor och avgifter

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Allt vi behöver göra för att du ska få dricksvatten och för att vi ska kunna rena avloppsvattnet ska betalas av våra kunder.

Vattentjänstlagen säger att avgiften inte får vara högre än vad det kostar att driva verksamheten. Om det behövs kan vi ta ut en högre avgift för kommande investeringar.

Hur stora avgifterna är står i VA-taxan. VA-taxan fastställs av kommunfullmäktige. Taxan brukar uppdateras varje år. Utformningen av taxan är hämtad från Svenskt Vatten, som är vår branschorganisation. Den är framtagen av jurister och ekonomer för att den ska stämma överens med grunderna i Vattentjänstlagen. Det betyder att taxan ska vara:

  • rättssäker,
  • enkel att administrera,
  • ge förväntade intäkter,
  • vara kostnadsriktig,
  • förutsägbar för dig som kund.

VA-taxan består av anläggningsavgift (engångsavgift) och brukningsavgift (periodisk avgift).

Anläggningsavgiften betalar du för att vi drar fram vatten, spillvatten och dagvatten till din tomtgräns och upprättar förbindelsepunkt.

Brukningsavgiften är uppdelad i två delar. En fast årlig avgift och en helt rörlig del som beror på hur mycket vatten du använder.

Vi får också ta betalt till exempel om:

  • Vattenmätaren har tagits ner och blivit uppsatt
  • vattenmätaren frusit sönder
  • du själv öppnat eller stängt din servisventil.
Sidan senast granskad den 18 december 2020
Innehållsansvarig: Ruben Öberg

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB