Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Sjöledning mellan Notviken och Stegeholmsverket

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-02-21

Vecka 8 påbörjar våra entreprenörer NCC och Dyk & Anläggning, Gotland på uppdrag av Västervik Miljö & Energi AB sjöförläggningen av en tryckavloppsledning i Skeppsbrofjärden.

I samband med att en ny pumpstation för avloppsvatten byggs vid Tuvan, Notviken läggs en trycksatt avloppsledning på botten av Skeppsbrofjärden. Sjöledningen kommer att sträcka sig från Notviken bort mot Stegeholmsverket. Pumpstationen ersätter en befintlig pumpstation som har problem med bräddningar, vid kraftiga regn och snösmältning. Kapaciteten ökas också för att klara av förväntade exploateringar på södra Norrlandet. Sjöledningen byggs för att avlasta en pumpstation vid Kulbacken och ledningsnätet genom centrum. 

Under sjöförläggningen leds ledningen ut flytande i vattnet med hjälp av blå tunnor (flytkroppar). Ledningen leds ut i två delar som sätts ihop innan ledningen kan sänkas till botten. Ledningarna kommer att vara markerade med bojar och röda lanternor. Båttrafiken kommer vara kraftigt begränsad. Arbetet med sjöförläggningen beräknas pågå i tre veckor.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)