Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Renspolning av vattenledningsnätet

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

2019-05-13

Renspolning av vattenledning

Pollex AB kommer under mars-maj 2019 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Ankarsrum och Gunnebo på uppdrag av Västervik Miljö & Energi AB.

Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Arbetsmetod

Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i vattenlednings-sträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn och mangan) i röret.

Påverkan hos kunder

Att tänka på innan spolningen är:

  • Att ventilen vid vattenmätaren bör stängas.
  • Alla vattenkranar skall vara stängda under tiden som arbetet pågår.
  • Tappa upp vatten i förväg så att man klarar behovet av vatten under dagen.
  • Använd inte tvätt- eller diskmaskinen efter som de kan ta skada.
  • Spola inte i toaletten på vanligt sätt. Det går att spola genom att hälla upptappat vatten i toalettstolen, till exempel från en hink.

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning.

Det är starkt rekommenderat att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen i minst fem till tio minuter efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning.

Spola inte i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Efter att spolningen av huvudledningen är klar kan luft och missfärgat vatten finnas kvar i ledningarna. Därför bör kallvattenkranen (ventilen) närmast vattenmätaren inom fastigheten öppnas försiktigt så att eventuell luft släpps ut. Spola därefter i samtliga kranar, rekommenderad spoltid är 5–10 minuter. Spola inte i toaletten och använd inte tvätt- eller diskmaskinen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

Det är stor risk för tryckförluster under hela arbetets gång.

När och var?

Arbetet beräknas starta i slutet av mars och slutföras i slutet av maj 2019.

Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan två till fyra dagar i förväg. I informationen uppmanas kunderna att stänga den kran/ventil som sitter före vattenmätaren den dag som kunden direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

OBS! Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om stängning vid mer än ett tillfälle! All information gäller.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Ytterligare information lämnas av:

  • Lotta Lidman Almqvist, tfn: 0490-25 70 17, Västervik Miljö & Energi

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB