Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förslag till förändrad VA-taxa

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-03-06
Västervik Miljö & Energi AB föreslår kommunfullmäktige att särtaxa inte ska gälla för anslutning av vatten och avlopp på Hornslandet. 20 % lägre utbyggnadskostnad möjliggör förändringen.

Utbyggnadskostnaden för vatten och avlopp på Hornslandet beräknas ligga på ca 20 % lägre nivå jämfört med de förkalkyler som gjordes inför beslutet om särtaxa 2011
(ca 90 miljoner jämfört med 110 miljoner).

- En lyckad upphandling och att vi med gemensamma krafter pressat ner den totala kostnaden för utbyggnaden av vatten och avlopp på Hornslandet ger helt andra förutsättningar än 2011.
Jag hade inte kunnat drömma om att vi skulle hamna på de här ekonomiska slutnivåerna för utbyggnaden, säger Per Allerth.

2016 påbörjades en översyn av underlaget till särtaxa för vatten och avloppsanslutningar på Hornslandet. Domen i statens VA-nämnd som fastslog att särtaxa inte ska gälla för första utbyggnadsetappen och framför allt att projektet gått mycket bättre än kalkylerat gjorde att vi beslutade om att starta utredningen.

Sedan beslutet om särtaxa i kommunfullmäktige 2011 har också flera prejudicerande domar fastslagit att kostnader för LTA-pumpar inte får tas med som omständighet för att motivera särtaxa, vilket också gett oss nya förutsättningar.

- Jag är verkligen stolt över hur vi tillsammans med vår entreprenör AMA pressat utbyggnadskostnaderna på Hornslandet. Utan det arbetet hade vi inte kunnat fundera över de här förändringarna, säger Ruben Öberg.

För att göra en kvalitativ särtaxeutredning behövdes den ordinarie anläggningsavgiften
(i folkmun kallad anslutningsavgift) utredas. Västervik Miljö & Energi föreslår därför också justering av ordinarie anslutningsavgift så att den ska täcka utbyggnadskostnaderna samt att den i framtiden ska följa entreprenadindex för att bättre matcha kostnadsutvecklingen på utfört arbete.

- Förslaget om ändrade nivåer på ordinarie anslutningsavgift skulle gjorts oavsett särtaxeutredning eller ej. De nya nivåerna sticker inte på något sätt ut från andra delar av landet, säger Ruben Öberg.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)