Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Filmning av VA-ledningar i Gamleby vecka 43

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

2019-10-17

Under vecka 43 kommer företaget Molins, på uppdrag av Västervik Miljö & Energi, att filma avloppsledningar inklusive ledningar in till  fastigheter i delar av Gamleby.

Undersökningen görs för att få underlag till projektering av allmänna VA-ledningar.

Ledningar som ska filmas finns längs:

  • Västerviksvägen, från järnvägsbron till Åbyvägen
  • Hagagatan och Tallgatan, närmast Västerviksvägen
  • Hagagatan, korsningen Hagagatan/Åsgatan
  • Karl-Erik Månssons Torg och Bondevägen, närmast torget
  • Parkeringen vid Gamleby Centrum
  • Trädgårdsgatan, närmast Västerviksvägen 

Arbetet kommer inte att påverka fastighetsägare.

Eventuella frågor under arbetets gång besvaras av:

Peter Nyberg

Auktoriserad rörinspektör

073-415 5961

peter@molins.se

Övriga frågor besvaras av:

Elisabet Larsson

Västervik Miljö & Energi AB

0490-25 70 77

elisabet.m.larsson@vastervik.se

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB