Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Skötsel av LTA-enheten

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Alla abonnenter ska följa föreskrifterna som finns i “Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Västerviks Kommun”, ABVA, som finns tillgänglig på vår hemsida. Nedan följer det som är särskilt viktigt för dig som bor i ett område med LTA-system.

Endast spillvatten i avloppet

Spola bara ner vanligt spillvatten från kök, bad, tvätt och toalett.

Var noga med att inte spola ner:

  • Bindor, tops, tandtråd, snus, tamponger, tvättlappar etc.
  • Fett, till exempel från stekpannan. Torka istället bort det med papper och släng i vanliga
  • hushållssoporna.
  • Grus, till exempel från leriga stövlar. Skölj av dem utomhus.

Tillsyn och rengöring

Du som fastighetsägare har ett visst tillsynsansvar för LTA-enheten och ansvar för att skydda den från skada. Vid normal användning brukar det räcka med att öppna locket och titta till den två gånger per år för att kontrollera att allt ser ut som det ska. Spola rent pumpsumpens insida och vippor med en trädgårdsslang.

Gå inte ner i sumpen eller sträck dig ner, med risk för att andas in ohälsosamma gaser såsom svavelväte. Använd hellre något långt verktyg om du behöver fiska upp något från botten. 

Hör av dig till oss om du identifierat något problem som du inte får bukt med!

För att vi ska kunna nå LTA-enheten får den inte byggas över och området runt om (ca 1,5 m radie) ska vara fritt från föremål. Vid fel på enheten måste ni som fastighetsägare se till att den är nåbar för service/reparation även vintertid, med skottning eller halkbekämpning.

Vad händer vid strömavbrott?

Kontrollera att säkringarna för LTA-enheten och huvudsäkringarna är hela och att strömbrytaren är påslagen. Efter elavbrott måste larmet återställas. Vid elfel i fastigheten ring er elektriker.

Vid strömavbrott i området fungerar i regel vattendistributionen normalt. Man kan alltså fortsätta använda vattnet och spillvattnet kommer att lagras i LTA-enhetens pumpsump. Men så länge det är strömlöst töms inte sumpen, med risk att den så småningom blir full. Tänk därför på att inte släppa ut för mycket spillvatten (som t ex att tömma ett badkar).

Larm och manöverpanel

Se till att larmet fungerar. Titta till manöverpanelen ofta och se till att den fungerar som den ska. Grön lampa ska lysa och inget ska larma om allt är normalt. Vid elfel i fastigheten ring er elektriker.

Om det inte fungerar som det ska

  • Ring Västervik Miljö & Energi om det är fel i LTA-enhetens funktion, som inte beror på strömavbrott.
  • Vid elfel i fastigheten ringer ni er elektriker.

Västervik Miljö & Energi, kundservice
Tfn: 0490-25 70 50, vardagar 07:30-16:00
e-post: miljoenergi@vastervik.se.

Journummer utanför kundservice öppettider (larmcentral)
Vatten & Avlopp: 0490-122 98. Be dem kontakta ”VA Norr drift”.

Västervik Miljö & Energi ansvarar för fel som inte orsakats av felanvändning/felmontering eller följdfel p g a fel i fastighetens VA-, elinstallation eller dylikt.

Tips om huset står tomt periodvis

Om huset inte ska användas under en längre period ska pumpsumpen fyllas med rent vatten, och sedan tömmas genom att låta pumpen gå ett tag och pumpa rent vatten. Enklast är att fylla på vatten i pumpsumpen med t ex en trädgårdsslang. Det
minskar risken för dålig lukt och igensättning orsakat av stillastående spillvatten och frysrisk vintertid. Tömning sker via manöverpanelen. Se manuell pumpstyrning i installations-, drift- och underhållsmanualen från tillverkaren. Lämna alltid lite rent vatten i botten av sumpen för att pumpen inte ska gå torr under motionskörningen.

Vid längre stillestånd motionskörs pumpen (1 sekund om pumpen inte startat inom 96 timmar). Denna funktion är förinställd i pumpstyrningen.

Vad gäller vintertid?

Låt eventuell snö ligga kvar över LTA-enheten, då den fungerar som extra isolering. Vid fel på enheten
måste ni dock se till att den är nåbar för service/reparation, med skottning eller halkbekämpning.

Strömmen ska lämnas på under vintern även om huset står tomt. Annars fungerar inte motionskörningen och det finns risk att det blir korrosion i automatikskåpet om det sitter i ett ouppvärmt utrymme. Kostnaden för el till LTA-driften för permanentboende beräknas till någon/några hundralappar per år.

Vid larm och strömavbrott

  • Spola inte vatten, mer än för akuta behov, vid larm eller strömavbrott eftersom LTA-enheten inte fungerar då.
  • Kontrollera att säkringarna för LTA-enheten och huvudsäkringarna är hela och att strömbrytaren är
  • påslagen. Se till att det går att komma fram till LTA-enheten.
  • Anmäl fel på LTA-enheten till Västervik Miljö & Energi, kundservice, tel 0490-25 70 50 eller miljoenergi@vastervik.se. Efter växelns stängning ring journummer Vatten och Avlopp 0490-122 98, be dem kontakta ”VA Norr drift”.
Sidan senast granskad den 18 juni 2018
Innehållsansvarig: Ruben Öberg

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB