Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Särtaxa (upphörde 2017-05-15)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

 2011 beslutade Kommunfullmäktige (KF) att särtaxa skulle gälla för Horn verksamhetsområde. På grund av ändrade förutsättningar togs ett förnyat beslut 2017 om att upphäva den. Det är således s k normaltaxa som gäller även på Hornslandet.

Särtaxan och dess historik

2011 beslutade Kommunfullmäktige (KF) att särtaxa skulle gälla för Horn verksamhetsområde. På grund av ändrade förutsättningar togs ett förnyat beslut i KF 2017-04-24 om att upphäva särtaxan fr o m 2017-05-15.

Kostnaden för Va-utbyggnaden på Hornslandet beräknades bli högre jämfört med andra VA-utbyggnader i kommunens övriga verksamhetsområden. Därför togs beslut om att en särskild anläggningsavgift (sk särtaxa) skulle tas ut inom Horn verksamhetsområde. Särtaxan fastställdes av KF den 28 november 2011.

Efter många överklaganden och en långdragen process i Statens VA-nämnd kom 2015 ett beslut om att avgifter enligt särtaxan inte fick tas ut i Etapp 1, dvs. Hästhagen och L:a Örserum. Beslutet fastställdes även av Mark- och miljööverdomstolen 2016.

P g a ändrade förutsättningar för Etapp 2 föreslog vi för KF att upphäva särtaxan i sin helhet. Beslut om upphävande togs den 24 april 2017.

Särtaxan gällde anslutning av vatten och spillvatten och den maximala avgiften (för en tomt på 1599 m2 eller mer) uppgick till 301 796 kr inkl. moms. För mindre tomter var avgiften något lägre.

 

Sidan senast granskad den 16 januari 2018
Innehållsansvarig: Pia Sjöholm

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB