Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

VA-ledningsnätet i Pepparängen är klart

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

2016-05-25

Vårt nya allmänna VA-ledningsnät i område Pepparängen, inklusive pumpstationen på Borgövägen, är klart att tas i drift. Det innebär att fastigheterna i Pepparängsområdet inom Horn verksamhetsområde, kan anslutas till det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet. På kartan ser ni vilket område som berörs.
Under de närmaste dagarna skickar vi brev direkt till alla lagfarna fastighetsägare inom det berörda området med mer information. Brevet innehåller servisanmälan (begäran om anslutning), karta för samråd om LTA-enhetens placering och informationshäfte om LTA-systemet. Om ni är flera fastighetsägare till en fastighet är det viktigt att ni pratar ihop er och bara skickar in en servisanmälan.
Välkommen som kund!

Karta över Pepparängsområdet

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB