Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

VA-ledningsnätet i Lindödjupet är klart

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

2017-03-27

Vårt nya allmänna VA-ledningsnät i område 3, Lindödjupet är klart att tas i drift. Det innebär att fastigheterna i Lindödjupsområdet inom Horn verksamhetsområde kan anslutas till det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet. På kartan ser ni vilket område det gäller.

Under de närmaste dagarna kommer ett brev direkt till alla lagfarna fastighetsägare inom det berörda området med mer information. Brevet innehåller bland annat servisanmälan (begäran om anslutning), karta för samråd om LTA-enhetens placering och information om LTA-systemet. Om ni är flera fastighetsägare till en fastighet är det viktigt att ni pratar ihop er och bara skickar in en servisanmälan.

Servisanmälan är första steget inför anslutningen. Skicka in er servisanmälan när ni önskar ansluta er. Välkommen som kund!

Arbetet fortgår i resterande områden. Område 4, Målängen, och område 5, Grönö, planeras vara färdiga att tas i drift hösten 2017.

 

Grönmarkerade fastigheter kan nu anslutas till det nybyggda allmänna VA-ledningsnätet (saknas på bilden gör Horn 1:14)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB