Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

VA-ledningsnätet är klart, lägesrapport för el och optofiber, e-brevlådan upphör

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

2018-01-08

VA-ledningsnätet är klart!

Från måndag den 6 november 2017 är vårt nya allmänna VA-ledningsnät färdigt för anslutningar inom hela Horn verksamhetsområde. Även de två sista delområdena Målängen och Grönö är då klara att tas i drift.

Visst efterarbete och återställning kan pågå ytterligare en tid innan gräventreprenören AMA avslutar sitt arbete för vår räkning.

På kartan under relaterad dokument ser ni vilka fastigheter som kan anslutas till allmänt VA.

Målängen och Grönö

Under de närmaste dagarna kommer information om detta att skickas även med vanlig post direkt till alla lagfarna fastighetsägare inom delområdena Målängen och Grönö.

Välkomna som kund!

Elnät

I samband med VA-utbyggnaden har vi även gjort förstärkningar av elnätet i området. Efterarbete och återställningsarbeten kan pågå ytterligare en tid, det arbetet görs i vår egen regi.

Stadsnät, optofiber

I och med VA-utbyggnaden så har vi samförlagt kanalisation för fiber fram till VA:s förbindelsepunkt vid fastighetsgräns, oavsett om beställning av fiber är gjord eller inte. För de som har gjort en beställning av fiber så pågår just nu projektering. Vi bokar tid och kommer ut till er för att se var utrustningen ska sitta samt vad som ska utföras på respektive fastighet.

Parallellt med projekteringarna så förser vi skåpen med stamfiber och andra förberedelser. När installationen är klar så kan du börja beställa tjänster via www.vastervik.zmarket.se

Vi kommer att påbörja installation av Pepparängen samt Bråtviken under november-december för att sedan gå vidare med Lindödjupet, Grönö och Målängen.

Vid frågor eller funderingar så kan ni maila in till fiber@vastervik.se alternativt ringa till vår kundservice på telefon 0490-25 70 50.

Elektronisk brevlåda och nyhetsbrev

Under projektets gång har vi haft en specifik e-brevlåda för frågor rörande VA-utbyggnaden på Horn; va-hornslandet@vastervik.se. Eftersom den har spelat ut sin roll kommer den att upphöra vid nyår. Därmed kommer även utskicken av elektroniska nyhetsbrev att upphöra.

Det går dock utmärkt att komma i kontakt med oss även fortsättningsvis. Använd då vår vanliga e-postadress: miljoenergi@vastervik.se.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB