Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Senaste nytt om särtaxan och Grönö

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

2016-09-13

Hovrättens dom om särtaxan överklagas inte

Vi har gemensamt med Västerviks kommun beslutat att inte gå vidare till Högsta Domstolen (HD) med överklagandet av Hovrättens dom om särtaxa. Efter noggrann analys är slutsatsen att prövningstillstånd inte kommer att kunna beviljas och därför drar vi tillbaka vårt överklagande.

Domen gäller endast etapp 1 (Hästhagen och L:a Örserum) som färdigställdes under 2011. Det innebär att den särtaxa som Kommunfullmäktige (KF) antog i november 2011, inte kommer att gälla där.

Vi kommer att kontakta redan anslutna kunder inom detta område för återbetalning av mellanskillnaden mellan särtaxa och ”normaltaxa” med ränta enligt räntelagen. Vi kontaktar er som är berörda senast den 31 oktober.

Vi kommer nu att se över vad detta innebär för etapp 2 (Pepparängen till Horns udde och sedan Grönö) vad det gäller den fortsatta finansieringen av VA-utbyggnaden på Horn och utreda olika alternativ.

Detta beslut påverkar inte själva VA-utbyggnaden som fortsätter som planerat.

Läs mer om VA-utbyggnad på Horn och etappindelningen här 

Ändringar på Grönö

Grönös speciella förutsättningar och det pågående detaljplanearbetet innebär att vi behöver se över den planerade VA-ledningsdragningen på ön. För vissa fastigheter innebär det att förbindelsepunkten kommer att behöva ändras jämfört med det förslag som vi tidigare skickat ut. Vi kommer att kontakta er som är berörda för nytt samråd om förbindelsepunkt.

Vi får många frågor från er fastighetsägare kring hur anslutning praktiskt ska genomföras. För närvarande koncentrerar vi oss på utbyggnaden av VA-ledningsnätet. I ett senare skede kommer vi att ta fram information om principlösningar för olika teknikval som ni kan efterfråga hos den entreprenör ni anlitar för arbetet på er fastighet.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB