Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nu påbörjar vi grävarbete inom område Pepparängen

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

2015-11-04

Nu är det dags för ledningsarbeten inom område Pepparängen. Vår entreprenör AMA kommer att påbörja utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar den 16 november.

Under arbetet kommer begränsad framkomlighet tidvis att råda i området. Avfallshämtningen kan eventuellt påverkas med hämtning på annan plats än normalt.

Det här kommer att hända i området

  • Sprängningsarbete

Inom område Pepparängen kommer vår entreprenör att behöva utföra sprängningar. Vi har identifierat cirka 30 fastigheter som behöver besiktigas och förses med mätutrustning under sprängningarna. ÅF- Infrastructure kommer att genomföra besiktningarna och sätta upp mätutrustningen. Berörda fastighetsägare har eller kommer att kontaktas.

  • Provtagning

Före och under entreprenadarbetet i området kommer vi att ta prover på de vattentäkter som finns i området. Provtagningar genomförs av ÅF- Infrastructure och proverna kommer att tas inne vid kran. Provtagningarna görs för att kunna kontrollera om vattentäkten påverkats av entreprenadarbetet.

Tips inför VA-utbyggnaden

  • Flytta privata ägodelar som står utanför fastighetsgränsen. Det kan vara allt från båtar och husvagnar till staket och häckar
  • Beställ tömning av avloppstankar med mera i god tid
  • Planera så att stora leveranser och tunga transporter till fastigheten undviks

Frågor?

Du kan alltid maila dina frågor till va-hornslandet@vastervik.se eller ringa till vår kundservice på 0490-25 70 50.

Nästa utskick

Nästa gång vi skickar information till er kommer vi att informera om: Hur själva anslutningen går till (specifikation om vad som krävs för att ansluta sig till VA-nätet).

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB