Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Lägesrapport, informationsträffar och LTA-samråd

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

2017-03-07

Lägesrapport

Område 1, Pepparängen, och område 2, Bråtviken

Vårt nya allmänna VA-ledningsnät är klart att tas i drift. Det innebär att fastigheterna i Pepparängs- och Bråtviksområdet inom Horn verksamhetsområde, kan anslutas till det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet. Se hemsidan för mer information.

Område 3, Lindödjupet

Efterjusteringar pågår. Området beräknas klart att tas i drift under våren. Tidpunkt för när du kan ansluta ditt hus meddelas så snart det är möjligt. Alla fastighetsägare har fått inbjudan till informationsmöte. Se nedan.

Område 4, Målängen

Entreprenadarbetet pågår för fullt. I framdriftskartan ser du var vi arbetar just nu och vad som är på gång. Området beräknas klart att tas i drift i höst.

Område 5, Grönö

Entreprenadarbetet pågår för fullt. Du som har hus här får information om framdrift direkt från entreprenören AMA AB eller via byalaget. Området beräknas klart att tas i drift i höst.

Informationsträffar 16 eller 18 mars

Du som äger en fastighet i område 3, Lindödjupet, har fått inbjudan till informationsmöte antingen den 16 eller den 18 mars. Glöm inte att anmäla dig om du har tänkt att komma. Välkommen!

Samråd om placering av LTA-enhet

Vi påminner återigen om att LTA-enheter levereras först när VA-ledningsnätet är klart att tas i drift i ert område samt att det har meddelats via brev och vår hemsida. Vi rekommenderar därför att ni väntar med att gräva på tomten tills så har skett. Om ni ändå väljer att börja i förtid genom att gräva en grop för LTA-enhetens pumpsump, så glöm inte bort att platsen ska godkännas av oss innan.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB