Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Lägesrapport, informationsmöten, semesteruppehåll och vattenkiosker

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

2017-06-29

Lägesrapport

Område 1-3, Pepparängen, Bråtviken och Lindödjupet

Vårt nya allmänna VA-ledningsnät är klart att tas i drift. Det innebär att fastigheterna i Pepparängsområdet, Bråtviksområdet och Lindödjupsområdet inom Horn verksamhetsområde, kan anslutas till det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet. Mer information om detta finns under relaterade länkar. 

Område 4, Målängen

Entreprenadarbetet pågår. I framdriftskartan, som du hittar under relaterade dokument, ser du var arbete sker just nu och vad som är på gång. Området beräknas klart att tas i drift i höst.

Område 5, Grönö

Entreprenadarbetet pågår. Du som har hus här får information om framdrift direkt från entreprenören AMA AB eller via byalaget. Området beräknas klart att tas i drift i höst.

Informationsmöten

Inbjudan till informationsmöten inför driftsättning av VA-ledningsnätet i de två återstående områdena Målängen och Grönö kommer i höst.

Semesteruppehåll

Vår entreprenör AMA AB kommer att ha semesteruppehåll under vecka 28-30 och då står grävarbetet stilla.

Journummer till AMA (Tony Ekman): 0706-448 481

Vattenkiosker

Om du behöver hämta vatten så kan du göra det vid någon av våra vattenkiosker. I Västerviks tätort finns en vattenkiosk på Rullstensvägen i Jenny och en på Färjevägen på Lucerna. På Färjevägen kan det vara svårt att komma åt den på grund av färjetrafiken till Gotland.

Du kan läsa mer om vattenkioskerna via länken under relaterade länkar. 

Glad sommar!

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB