Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Lägesrapport, anslutningsavgift, latrin & slam

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

2017-01-27

Lägesrapport

Område 1, Pepparängen, och område 2, Bråtviken

Vårt nya allmänna VA-ledningsnät är klart att tas i drift. Det innebär att fastigheterna i Pepparängs- och Bråtviksområdet inom Horn verksamhetsområde, kan anslutas till det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet. Se hemsidan för mer information.

Område 3, Lindödjupet

Entreprenadarbetet är i sitt slutskede. Området beräknas klart att tas i drift under vårvintern. Tidpunkt för när du kan ansluta ditt hus meddelas så snart det är möjligt. Inbjudan till informationsmöte kommer brevledes till alla fastighetsägare inom kort.

Område 4, Målängen

Entreprenadarbetet pågår för fullt. I bifogad framdriftskarta ser du var vi arbetar just nu och vad som är på gång.

Område 5, Grönö

Entreprenadarbetet pågår för fullt. Du som har hus här får information om framdrift direkt från entreprenören AMA AB eller via byalaget.

Anslutningsavgift i etapp 2

Vi utreder fortsatt anslutningsavgiftens (särtaxans) storlek i etapp 2 (Pepparängen till Horns udde och sedan Grönö). Särtaxan gäller fortfarande. Men om anslutningsavgiften ändras kommer vi att kontakta de som har betalt in den högre avgiften för återbetalning med ränta enligt räntelagen.

Detta beslut påverkar inte själva VA-utbyggnaden som fortsätter som planerat.

Latrinhämtning och slamtömning

När du ansluter ditt hus till VA-nätet, glöm inte bort att kontakta Västervik Miljö & Energi, Avfall & Återvinning, för att planera in sluthämtning/-tömning av latrin och slam. Ni kan med fördel maila Agneta Westerberg på agneta.westerberg@vastervik.se

Förväxla inte detta med den kontakt du dessutom ska ta med miljö- och byggnadskontoret för att anmäla att du ansluter ditt hus.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB