Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Hovrättens dom, semesteruppehåll och vattenkiosker

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

2016-07-01

Hovrättens dom, semesteruppehåll och vattenkiosker

VA-utbyggnaden löper på enligt plan och AMA gräver nu sina sista skoptag innan semestern. I augusti fortsätter vi söderut längs Lindödjupsvägen och planerar börja i Målängsområdet i oktober.

Hovrättens dom om särtaxan

Svea Hovrätt har fastställt beslutet från Statens VA-nämnd angående anläggningsavgiften (särtaxan) för etapp 1 på Hornslandet. Hovrätten anser att det saknas skäl för särtaxa. Observera att domen endast gäller etapp 1, dvs. Hästhagen, L:a Örserum m fl. Se relaterat dokument.

- Nu går vi vidare och överklagar domen till Högsta Domstolen (HD), där vi hoppas få prövningstillstånd. Vi anser att hovrättens beslut är fattat på felaktiga grunder. Vi anser att det inte är rätt att resten av vårt VA-kollektiv ska behöva betala för överkostnaderna som VA-utbyggnaden på Hornslandet innebär, säger Per Allerth.

Frågan är därför inte slutligen avgjord. Om VA-nämndens beslut inte ändras i HD kommer vi att återbetala den del av anläggningsavgiften som är högre än det belopp som motsvaras av normaltaxan. Återbetalning kommer att ske med ränta enligt räntelagen. Räntan räknas från den dag då betalning gjordes. Återbetalning blir dock aktuellt först när HD kommit med sitt slutliga avgörande.

Vi beklagar att de som redan har betalat kommer att få vänta ytterligare en tid för att få besked om det blir återbetalning eller inte och att det dröjer innan slutligt besked kan ges. Men vi ser ingen annan väg för att få saken avgjord på ett rättssäkert sätt.

Semesteruppehåll

Vår entreprenör AMA AB kommer att ha semesteruppehåll under v 28-31 och då står grävarbetet stilla.

Vattenkiosker

Om du behöver hämta vatten så kan du göra det vid någon av våra vattenkiosker. I Västerviks tätort finns en vattenkiosk på Rullstensvägen i Jenny och en på Färjevägen på Lucerna. Du kan läsa mer om vattenkioskerna via länken under "relaterad information".

Vi önskar alla en glad sommar!

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB