Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Entreprenör och projektledare för etapp 2, med mera

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

2015-10-09

Nu har det beslutats vilken entreprenör som får i uppdrag att bygga ut VA-nätet på Hornslandet, entreprenadetapp 2. 

Entreprenadetapp 2 gäller vårt verksamhetsområde från Pepparängsvägen, ut till Horns udde samt Grönö. Entreprenören blir Allt i Mark och Anläggning i Sydsverige AB, kallat AMA, från Jönköping. Inom kort kommer en del förberedande arbeten att starta, exempelvis utsättning av arbetsområdet. Själva anläggningsarbetena beräknas komma igång i november.

Vi har en ny projektledare för projektet och det är Peter Polla från WSP Sverige AB. Han har med sig en gedigen erfarenhet från entreprenader av olika slag.

När det gäller de önskemål om ändring av placering av förbindelsepunkt som skickats in till oss, så kommer vi att meddela svar till var och en av er.

Vi har också fått en del förfrågningar om möjligheten att få LTA-enhetens pumpsump utlevererad i förtid. Dessvärre är det inte möjligt. Det kan inte ske förrän VA-nätet är utbyggt och klart för driftsättning.

Vi håller på att se över olika möjligheter till informationsvägar inför och under entreprenadtiden. Vi återkommer om det.

Det elektroniska nyhetsbrevet kommer att skickas ut minst en gång per månad tills vidare. Om ni vill börja prenumerera på nyhetsbrev är ni välkomna att anmäla er med ett e-postmeddelande med er e-postadress till: va-hornslandet@vastervik.se.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB